JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Citibank Bulgaria и JA Bulgaria: 13-годишно партньорство в подкрепа на финансовата грамотност и предприемачеството

2017-02-08

Citibank Bulgaria и JA Bulgaria: 13-годишно партньорство в подкрепа на финансовата грамотност и предприемачеството

 

Мрежата на JA в Европа и Фондация Citi ще отпразнуват 30 години съвместна работа за развитието на предприемаческото образование в Европа

 

Партньорството между JA Bulgaria и Citi

 

Партньорството между JA Bulgaria и Citi започва през 2004 г., когато двете организации за пръв път въвеждат термина „финансова грамотност“ в българското образование.  Целта на JA Bulgaria е заедно с водещата глобална институция да повиши финансовата грамотност на ученици от 8. до 12. клас в средните общообразователни училища.

 

Програмата първо влиза в училища с финансов профил, a през следващите години се разраства и е включена като част от задължителната подготовка на учениците по профил Технологичен „Предприемачество и бизнес“. Профилът е одобрен от Министерството на образованието и науката и започва да се предлага в цялата страна. Програмата „Банките в действие“ е включена в 12. клас и от 2007 г. насам повече от 1000 ученици на годишна база придобиват ценни умения как по-добре да управляват парите си.  Днес общата финансова грамотност е неразделен модул от програма „Учебна компания“, която достига до над 70 училища в 37 града в страната.

 

Станислава Танева, управляващ директор на Cитибанк България, споделя: „Джуниър Ачийвмънт е стратегически партньор на Citi в сферата на финансовото образование и предприемачеството и ние работим съвместно в много страни по света. Фондация Ситичрез своята инициатива Pathways to Progress подкрепя програми, които подпомагат икономическия растеж и прогрес, създават възможности за увеличаване на младежката заетост и подобряват качеството на живот. Програмите на Citi и Джуниър Ачийвмънт правят точно това – създават повече икономически възможности за младите хора в България. В основата на партньорството са общите ценности и мисия, а именно – финансова грамотност и отговорни финанси, да вдъхновяваме и подготвяме младите хора да успяват в глобалната икономика; насърчаване на предприемачеството и създаване на работни места; добавена стойност за развитието на българската икономика.“

 

Благодарение на подкрепата на Citi през последните години JA Bulgaria се превръща и в един от лидерите при фокусираните обучения за стартъпи и нови фирми. Традиционно организацията ни работи с Американския университет в България и Университета за национално и световно стопанство. Горди сме, когато виждаме, че наши възпитаници избират България за реализация на своите бизнес идеи, като брилянтни примери в това отношение са Leaders Play oт УНСС, Centroida и Тhea’s Tahini от Американския университет.

 

Citi подкрепя старта на предприемачески курс в Американския университет в Благоевград за пръв път през учебната 2011-2012 г. Макар и експериментално, този курс привличавниманието на студентите и за един семестър са създадени 6 учебни компании. След първоначалния си успехJA & Citi Enterprise program се разраства в още един университет – УНСС, София. В рамките на програмата мениджъри на Ситибанк България водят поредица от лекции, целящи да подпомогнат идеите на предприемачите.

 

Като част от партньорството между JA и Ситибанк България всяка година в края на април в Американския университет в Благоевград се провежда финално представяне на прототипите и идеите на студентските компании под формата на състезание, а жури, ръководено от представител на на Ситибанк България, избира отбора победител. 

 

През 2014 -2015г. Citi и Джуниър Ачийвмънт България участваха в пилотния регионален проект SmartUp Challenge. Той се осъществи в 4 страни – България, Румъния, Унгария и Словакия. Програмата SMARTUp подкрепи над 1,000 млади хора от Централна и Източна Европа да придобият уменията, нужни за стартиране на бизнеси създаване на работни места в съответните държави. Студентите сформираха отбори и работиха заедно с над 50 доброволци от Citi, за да развият своитеидеи с подхода „учене чрез правене“, вземайки участие в семинари, сесии за запознанства и презентации от предприемачи и успели бизнесмени.

 

В края на проекта 10 студенти от всяка страна участваха в лятно училище по предприемачество. За шест дни студентите бяха насърчавани от ментори от JA и консултанти-доброволци от Сити за придобиване и развиване на предприемачески и иновационни умения,  които са необходими за  генерирането на добавена стойност на пазара на труда и създаването на нови работни места в техните държави.

 

“Мечтата ни и тогава, и сега, е във всички училища и университети у нас да се изучават предприемачество, меки умения и финансова грамотност. Убедени сме, че само по този начин можем да осигурим стабилна конкурентноспособност и просперитет на нацията ни дълго напред във времето. Чрез иновативни образователни методи учениците и студентите могат с лекота да се научат да вземат важни решения, които засягат тяхната стабилност в постояннопроменящата се икономическа среда,“ споделя Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA Bulgaria.

 

Партньорството между Citi и JA Europe

 

JA Europe и Фондация Citi работят съвместноза повишаването на знанията и умениятана младежите в 19 европейски страни, като двете организации отбелязват 30 години съвместна работа за насърчаването на предприемачеството и финансовата грамотност в основната и гимназиалната степен на образование в Европа.

 

Учебна компания & Entrepreneurial Skills Pass

 

Сътрудничеството между двете организации е изключително устойчиво през годините и съвместната дейност многократно е увеличила своя обхват. Очаква се за периода 2016-2017 г. съвместните програми на организациите - Учебна компания (JA Company Programme) и Сертификат за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills PassTM) да достигнат до повече от 300 000 млади хора в цяла Европа.

 

През 2017 г. Фондация Citi ще продължи да разраства обхвата на дейността си, като в същото време ще запази традицията да ангажира активно служителите си като доброволци. По прогноза тази година повече от 200 служители на компанията ще дарят от своето свободно време за работа като доброволци по програмите на JA. Citi също ще бъде основен спонсор на европейското издание на Състезанието за учебни компании на  JA за 2017 г., което ще се проведе на 11-12 юли в Брюксел.

 

Ръководителката на отдел “Развитие на общността, Citi EMEA”, Рейчъл Барбър казва:

"За повече от 30 години партньорството ни с JA Европа оказа подкрепа на стотици хиляди млади хора, които научиха какво е необходимо, за да стартират свой собствен бизнес. Чрез инициативата“Pathways to Progress” ние фокусираме усилията си върху подготовката на младите хора, за да бъдат те успешни в днешната икономика. Очакваме с нетърпение да продължим нашето партньорство с JA Европа, тъй като е доказано, че ние успешно работим съвместно за развитието и икономическия напредък на младите хора в Европа."

 

EE-Hub & Entrepreneurship Education Summit

 

JA Европа и Фондация Citi се стремят да изследват нови области на сътрудничество и вече си партнират в проекта EE-Hub. В рамките на този проект ще се създаде мрежа от експерти и обучители, като главната му цел е да насърчи политиците и бизнес лидерите да стимулират развитето на  предприемаческото образование както на национално, така и на европейско ниво. Citi са и един от основните партньори на Срещата на върха за обучението по предприемачество - Entrepreneurship Education Summit тази година.