JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2019-01-10

NEETs in Entrepreneurship (NEETs предприемачи)

NEETs in Entrepreneurship (NEETs предприемачи)


прочети >>

NEETs предприемачи ще се обучават в следващите 3 години

2019-01-18

NEETs предприемачи ще се обучават в следващите 3 години

 

На 17 януари 2019 г. се проведе първата среща със заинтересовани страни по проект "NEETs in Entrepreneurship" в партньорство с JA Europe, JA Italia, Junior Achievement Romania, Fundación Junior Achievement España, с подкрепата на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм.

На срещата присъстваха представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Агенция по заетостта, директори на училища, университетски и училищни преподаватели, НПО и бизнес ментори. 

В дискусия тип кръгла маса участниците се ангажираха с подкрепа за проекта. Заедно си обещахме да покажем на практика, че феноменът NEETs не е пречка пред професионалното развитие на младежите и растежа на икономиката, а е възможност за предприемаческа изява на младите българи. 

Една немалка част от младежите в България попадат в групата на NEETs и това, което ще се опитаме да направим, е да използваме всичко, което сме използвали сега в работата си в Джуниър Ачийвмънт, опитвайки се за запалим предприемаческата искра и дух в младите хора и всичко, което сме научили през годините да приложим в подкрепата на тази група младежи. - сподели Вера Петканчин, Оперативен директор на Джуниър Ачийвмънт България. 

 

 

Проектът ще е с продължителност три години и цели да помогне на повече от 400 младежи, които в момента не работят и са извън системата на образованието и професионалното обучение. Всички те ще бъдат обхванати от обучения за развиване на професионални и лични умения, 125 от тях ще имат възможността за индивидуални стажове и чиракуване по различни специалности, а 10 ще започнат собствен бизнес, подкрепен от Джуниър Ачийвмънт и партньорската мрежа по проекта.

Надяваме се, проектът NEETs in Entrepreneurship да даде тласък на повече бъдещи публично-частни инициативи за ангажирането на NEETs младежите, както и да подкрепи насочените действия на институциите за превенция и активиране на NEETs. В рамките на срещата бяха представени множество досегашни успешни инициативи, включително  програмата "Дай старт на успеха", изпълнявана съвместно от Кока кола ХБК и Джуниър Ачийвмънт България. Госпожа Цветана Герджикова, Директор Дирекция "Външни европейски програми" в МОН, сподели успешния опит на Министерството да върне в училищата част от преждевременно напусналите ученици, и да ангажира младежите с работни активности и лично развитие, в специално-разкрити центрове в цялата страна. 

Апостол Дянков, координатор на проекта в Джуниър Ачийвмънт България, разкри пред BloombergTV част от причините много младежи в България да отпадат от пазара на труда и системата на образованието. Сериозен фактор е липсата на стажове и работни места по специалността в малките населени места за младите хора, които завършват професионални гимназии. Това е и една от причините тези гимназии да бъдат включени като важна заинтересована страна в проекта.