JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Номинация за „Предприемаческо училище на годината“, 2017

2017-06-12

Номинация за „Предприемаческо училище на годината“, 2017

 

 

JA България кани своите партньори училища, работещи в областта на образованието по предприемачество, да представят своите кандидатури за номинация за европейската награда „Предприемаческо училище на годината“ (TES Awards 2017).

 

Цел:    Наградата за предприемаческо училище е признание за най-добрите училища за образованието по предприемачество на национално и европейско ниво.

 

Критерии, по които ще бъде избрано училището:

o   Дейностите, свързани с образованието по предприемачество обхващат по-голяма част от учителите и учениците (над 50%) – прилагане, вкл. в разширената и факултативната подготовка (ЗИП и СИП) на програми по предприемачество, организиране и участие в местни, регионални, национални инициативи и състезания, активно сътрудничество с членовете в мрежата на предприемаческите училища (мрежата на JA).

o   Училището има визия и план за образованието по предприемачество – то е включено в стратегията за развитие на училището.

o   За образованието по предприемачество са отпуснати конкретни ресурси.

o   Училището активно подкрепя учителите да повишават своята професионална квалификация с участие в обучения за образование по предприемачество, особено чрез използването на смесено обучение (blended learning).

o   Училището включва местната общност и бизнеса в дейностите, свързани с образованието по предприемачество.

 

Награда:      Най-доброто училище от всяка държава ще бъде обявено за „Предприемаческо училище на годината“ и ще получи признание на европейско ниво.

Конкурсът НЕ е състезание, а по-скоро събитие, на което се отдава признание за постиженията не само на едно, а на много победители от националните конкурси.

По един представител от училището, номинирано от всяка държава, ще бъде поканен в Талин, като разходите му се покриват от JA Europe.

 

Кандидатстване:  Училищата кандидатстват онлайн, като попълват кратък формуляр с информация как покриват критериите и защо трябва да спечелят номинацията. Национална комисия на JA България в сътрудничество с МОН избира едно училище, което ще бъде номинирано за наградата.

 

Формуляр за кандидатстване

 

https://form.jotformpro.com/71583044121952

Срокове

  •                  До 15 ЮЛИ  – подаване на кандидатури от училищата
  •                  До 1 СЕПТЕМВРИ – определяне на номинираното училище и подаване на информация към организаторите в Естония.
  •                  СЕПТЕМВРИ – ОКТОМВРИ  –  изпращане на логистична информация от JA Europe до училищата.
  •                  16 НОЕМВРИ–  церемония по връчване на TES Awards 2017 в Талин, Естония