JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Обмяна на опит по проект YouNG Goes Further

2019-10-08

Обмяна на опит по проект YouNG Goes Further

В периода 8 -11 юли, Джуниър Ачийвмънт България като партньор по проект „YouNG Goes Further“, бе на посещение в град Познан, Полша. Целта на обучението и посещението бе предаване на знания и опит за разработването на програми и техники за изграждане на увереност, като елементите от програмата ще могат да бъдат прилагани от учителите на Джуниър Ачийвмънт България в и отвъд рамките на проекта.

Месец по-късно в период 8 и 11 юли, представители на Джуниър Ачийвмънт България, в лицето на Борислава Железова от ОУ "Черноризец Храбър", гр. Варна бяха на обучителна визита в град Нотингам, Англия.

Основните техники, в които бяха обучени участниците, включваха:

1)    Модели за идентифициране на собствената роля

2)    Техники за изграждане на самочувствие и достойнство

3)    Практики за идентифициране на кариерни възможности

4)    Техники за решаване на конфликти

5)    Техники за изграждане на взаимоотношения

Обучението е специално насочено към опита с работа с непривилегировани младежи, като се набляга на нуждата и възможностите за социално включване и взимане на участие в обществения живот и бизнеса.

В рамките на тридневната програма, се включихме в срещи с 3 училища участващи в проекта, като имахме възможност да направим интервюта за обратна връзка с ученици, учители и представители на мениджмънта на училищата. На базата на получените отговори беше изготвен SWOT анализ с препоръки и насоки за развитието на проекта в следващите фази. Проведена беше среща и с представители на общинските структури в град Нотингам, които също са отговорили въпроси относно участието им в насърчаването на предприемачеството на младежи от различни социални профили. Имахме възможност да дадем обратна връзка на екипа на NGi Ltd. след проведените срещи.

Обучителните посещения продължиха и на територията на София, България, в период 2-4 октомври. Нашите партньори посетиха две Софийски училища – Britanica Park School и 19. СУ “Елин Пелин“.

В рамките на нашето посещение в Britanica Park School, беше представен урок, разработен от г-жа Христина Атанасова по история за 5 клас с внедрени предприемачески подходи. На 03.10.2019 г в 19.СУ "Елин Пелин" гр. София се състоя открита педагогическа практика на тема "Моделът на системата Земя" - урок за дейност в 9б клас на английски език  с преподавател  Мирела Петкова, старши учител по география и икономика, предприемачество, гугъл сертифициран обучител ниво 1/2. Учениците демонстрираха  и затвърдиха знания върху три урока за форма и размери,  движения, структура, геосферен строеж на Земята и предприемачеството с помощта  на иновативни методи на преподаване, базирани на дигитални инструменти. В часа по география и икономика присъстваха специални гости: МОН – в лицето на Анелия Русакова, РУО − София-град – старши експерт Румяна Вангелова, партньорите ни по проект ”YOUNG Goes Further” от пет държави, неправителствени организации, директори, учители и родители.

Демонстрираха се междупредметни връзки с предприемачество, астрономия, информационни технологии и английски език – един мултидисциплинарен урок с елементи на холистично образование. Създаде се учебно съдържание, което може да се използва и надгражда и за в бъдеще. Развиха се меките умения у учениците да работят в екип, да създават учебно съдържание/тест/, дигитални умения за работа с облачни технологии и др.

Предстои обучителна визита в Словакия, през ноември тази година. Ако искате и вие да сте част от нашите проекти и инициативи, свържете с нас.