JuniorAchievementBulgaria
header_pic

„ЕвриДИка! Предприемаческо образование!“

2014-10-18

„ЕвриДИка! Предприемаческо образование!“

Джуниър Ачийвмънт България и Центърът за Развитие на Човешките ресурси (ЦРЧР) обединяват усилия, за да насърчат развитието на образователната система в България. На 18 ноември от 9 до 14.30 ч., в ЦРЧР ще се проведе образователен семинар „Еври(ДИ)ка! Предприемаческо образование!“, насочен към учители от София и страната.

Форумът е посветен на мрежа за съпоставяне на системите за образование и обучение в Европа „Евридика“ и предприемаческото образование в европейското училищно образование. Андриана Георгиева, Старши експерт в ЦРЧР и Координатор на Националното звено „Евридика” в България ще направи съпоставка между България и други европейски държави на базата разполагаемите данни в рамките на мрежата „Евридика”.

„Цели на обучението по предприемачество на национално и европейско ниво“ е темата на презентацията на Силвия Кънчева, Държавен експерт, Дирекция „ОПОС” в Министерство на образованието и науката.

Елица Ефремова, координатор на програмата „Учебна компания“ на ДАБ  ще представи добри практики от обучението по предприемачество. Веднага след нея Вера Петканчин, директор „Оперативни дейности“ в ДАБ ще представи Международен проект „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“.

В духа на Световната седмица по предприемачество, събитието ще завърши с „работилница“ – иновационен лагер, в който учителите ще потърсят решения за подобряване на образователната предприемаческа среда в българските училища. Фасилитатор на иновационния лагер ще бъде  доц. д-р Петко Русков, директор „Академични програми“ на ДАБ. На участниците ще бъде зададен казус, след предварително очертаване на проблемните области на база съпоставката от данните от мрежата „Евридика“ и учителите ще могат да работят по групи с ментори бизнес практици, от сферата на образованието, осигурени от ДАБ.

Събитието се финансира със средства от програма „Еразъм+” на Европейската комисия, съпътстваща дейност „Евридика”.