JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Обучение на учители за интегрирано преподаване на предприемачество

2015-04-28

Обучение на учители за интегрирано преподаване на предприемачество

 

На 25 април 2015 г. Джуниър Ачийвмънт България, по покана на СОУ „Георги Бенковски“, Пазарджик, проведе първото по рода си обучение на учители за интегриране на предприемачеството в преподаването на различни предмети в прогимназиален и гимназиален етап. Участниците се запознаха с основните понятия, свързани с образованието по предприемачество и компетентностите, които то изгражда у учениците като начин на мислене, както и с възможностите за постигане на това чрез модела и програмите на ДАБ.

Фокусът на обучението бе върху практическата задача. Участниците, разделени на групи, разработиха свой урок, в който интегрираха идеи и елементи от програмите на Джуниър Ачийвмънт. Участниците проявиха иновативност, креативност и истинско предприемаческо мислене при разработката на своите уроци по български език и литература, чужди езици, история и цивилизация, информационни технологии, математика, биология и здравно образование, като умело съчетаха усвояването на знанията по предмета с различни страни на училищния живот. Подходът в образователния модел на ДАБ – ученето чрез правене и екипна работа, залегна в основата на методическите разработки и показа как на практика обучението по предприемачество дава възможност на учениците да направят връзка между изучаваното в училище и решаването на реални проблеми в живота.

Квалифицираните обучители на ДАБ, които подготвиха програмата, споделиха, че този формат е бил предизвикателство и за тях, тъй като обръща фокуса и пречупва обучението по предприемачески компетентности през призмата на отделните предмети. „Притесненията, които имах преди обучението, изчезнаха веднага, щом видях в очите на колегите ентусиазма и желанието да научат как на практика могат да приложат основните принципи на обучението по предприемачество в пряката си преподавателска работа“, каза Иван Бенков, учител по икономически дисциплини, биология и химия, в СОУ „П. К. Яворов“, Плевен, и допълни: „Впечатлен съм от високото ниво на изпълнение на практическата задача. А най-хубавото е, че разработените планове за интегрирани уроци ще бъдат реализирани до края на учебната година като например тези по математика и ИТ.“.

За Мая Гешева, главен учител по български език и литература в Националната финансово-стопанска гимназия, София,  срещата между държавните образователни изисквания и програмите на ДАБ е започнала отдавна и това обучение е нейната поредна изява. „Резултатите – иновативни решения на уроци в областта на хуманитарните науки, доказаха, че предприемачеството е надскочило остарелите канони и се е превърнало в начин на мислене и живот за голяма част от учителите и учениците, както и в стил на управление за училищата на третото хилядолетие.“

Магданела Делинешева, мениджър образователни програми в Джуниър Ачийвмънт България, благодари от името на организацията за поканата. „Това обучение ни даде възможност заедно с вас да обединим опита и професионализма си и да помогнем на учителите да погледнат на своята работа през една друга перспектива, която ще я направи по-интересна, по-ефективна и по-мотивираща не само за техните ученици, но и за тях самите. Убедена съм, че интегрирането на обучението по предприемачество в целия образователен процес ще превърне СОУ „Георги Бенковски“ в едно от водещите иновативни училища в страната“.

В края на обучението г-жа Наталия Александрова, директор на училището, обобщи: „Светът се променя и СОУ „Георги Бенковски“ се променя. И понеже сме амбициозни, креативни, умеем да работим в екип, рискуваме. Превъзмогнахме страховете си и открихме своя шанс – програмите на Джуниър Ачийвмънт България. Направихме разумен избор! Имаме свободата, която ще ни направи успешни! Разработвайки различни модели, ще помогнем на учениците да намерят своя път. Ще ги мотивираме, че наученото е необходимо, полезно, приложимо. Ще станат уверени в себе си, ще разберат, че техният избор е техен избор. Това ще ги направи удовлетворени. А на нас ще ни вдъхне самочувствие, за да бъдем повече „ветрогони“, за да можем заедно да вървим напред“.

Екипът на ДАБ вижда, че необходимостта от интегриране на предприемачески компетентности в образователния процес е необходимост, продиктувана от практиката. А такъв тип обучение дава отправна точка за развиване на творческия потенциал на учителите. Като специалисти в собствената си област, те ще намерят още по-интересни и успешни начини да интегрират усвояването на предприемаческите компетентности в обучението по своя предмет. Важно е да придобият увереността, че могат.