JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Обзор на изминалата “Кръгла маса за развитието на предприемачеството в България”

2014-12-12

Обзор на изминалата “Кръгла маса за развитието на предприемачеството в България”

Петък, 5ти декември. Джуниър Ачийвмънт България организира обсъждане на резултатите от Световния индекс на предприемачеството и представяне на измеренията и последиците им за развитието на предприемаческата екосистема в България. В дискусията дейно се включиха представители на бизнеса, представители на ключови държавни икономически и образователни институци и водещи за развитието на предприемачеството в страната фигури.

Госпожа Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България, откри събитието, обобщавайки напредъка, който организацията е постигнала в подпомагането на условията за предприемачеството в България и разясни как са сформирани данните за България и какви са ограниченията им. По-късно по време на събитието доц. д-р Петко Русков представи и конкретните данни за България.  Може да получите детайлна информация в прикачените по-долу статии.

Специална роля в представянето на индекса имаше професор Ласло Серб от Университета в Печ, Унгария - един от съавторите на индекса и специалист Глобални данни към GEDI и не на последно място - член на секретариата на GEM.  Във видео разговор той хвърли светлина върху това какво стимулира и ограничава продуктивното предприемачество в българската икономика, както и разясни конкретните фактори, възпрепятстващи развитието му. Професор Серб акцентира, че данните от индекса са приближени, тъй като част от тях са осреднени от резултатите на близки до България в икономическо и геополитическо отношение държави и не могат да бъдат използвани като база, върху която да се обуславят държавни политики в сферата. Изследователят посъветва българския бизнес и институциите да обединят усилия в присъединяване на страната към Global Entrepreneurship Monitor, организация, провеждаща специализирани проучвания и анализи в сферата на предприемачеството.

Ваня Кастрева, заместник министър на образованието и наукатаговори за ролята на образователната система в изграждането на предприемачески умения в бъдещите професионалисти и даде висока оценка на Джуниър Ачийвмънт България като носител на промяна в сферата на образованието по предприемачество в страната. 

Милена Дамянова, председател на Постоянната комисия по образование в Народното събрание, сподели за изготвянето на новия закон за образованието и подчерта колко е важно предприемачеството да бъде разглеждано и преподавано като отделна дисциплина. Отново беше изтъкната ролята на Джуниър Ачийвмънт за внедряването на предприемачеството като предмет в училищата в страната.

Ивайло Грънчаров (Министерство на икономиката и енергетиката, началник отдел “Политика за малки и средни предприятия” в Дирекция “Малки и средни предприятия и иновации”) разясни, че присъединяването на България към Global Entrepreneurship Monitor е със задължетелен характер, тъй като Европейската комисия е взела решение да използва данните от GEM като основен източник на информация, върху която да базира политиките си (т.е. заменила е Евробараметър с GEM). 

В допълнение, г-н Грънчаров призова присъстващите да дадат своя принос за Small Business Act – Силна европейска политика в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) и предприемачи за 2015-2020 г.
Проучването представлява обществена консултация относно Законодателния акт за малкия бизнес и е ключово за създаване на инфраструкура за продуктивна екосистема за предприемачеството на европейско ниво.

АНКЕТА

Георги Стоев

В ролята си на управляващ съдружник на Индъстри Уоч и координатор на проучване, поръчано от фондация “Америка за България”, Георги Стоев представи данни за проблемните области в българската предприемаческа екосистема, както и конкретни препоръки как могат да бъдат преодоляни. Детайлна информация може да намерите в приложената по-долу статия.

 

Приятна изненада дойде от г-н Искрен Кръстев oт Start it Smart, който оповести, че вече са стартирани преговори за присъединяването на България към GEM.

 

Допълнителни ресурси:

 

ВИДЕО: Интервю с доц. д-р. Петко Русков за състоянието на предприемачеството в България. 

"Индъстри уоч": В България няма предприемаческа култура 

Когато имаш добра идея, пари винаги се намират

Предприемаческата екосистема в България