JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Одобрени кандидати за обучение на треньори в гимназиален етап

2014-09-19

20-22 юни 2014 г., София

Министерството на образованието, младежта и науката продължава стартиралата през 2010 г. програма по въвеждане на обучение по предприемачество в училищното образование. С цел разширяване на обхвата на обучението за придобиване на предприемачески компетентности в гимназиален етап и създаване на възможности за провеждане на обучения и инициативи, свързани с развитието на предприемачески компетентности на местно ниво, МОН стартира като част от Програма „Квалификация” обучения за обучители (треньори) по програми по предприемачество в гимназиален етап. В тази връзка през месец юни 2014 г. в Националния център на МОН за подготовка на ученици за олимпиади (ул. „Драган Цанков“ 21А) се организира тридневен специализиран курс за обучители (треньори) по предприемачество в гимназиален етап. Обучението ще се проведе в периода 20-22 юни 2014 г.

Изискване към кандидатите е да имат поне тригодишен опит в преподаването на програми по предприемачество и бизнес.

На база получените кандидатури е извършена селекцията на участници в обучението за треньори. В прикачения файл по-долу ще може да разгледате списъка с одобрените участници.

 

Коментари

2015-08-25

2016-11-17

2018-08-25

2018-08-27

2018-09-06

2018-09-17

2018-09-28

2018-10-04

2018-10-23

2018-12-01

2019-06-02