JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Официално представяне на новия учебен курс по Зелено предприемачество, разработен от JA

2017-02-24

Официално представяне на новия учебен курс по Зелено предприемачество, разработен от JA

Представянето пред учители от България ще се състои на 9 март от 17.00 ч. до 18.30 ч. в JA Startup Hambar в сграда „Инкубатор“ в София тех парк (бул. „Цариградско шосе“ 111В). Опит ще споделят и част от учителите и експертите от България – автори на уроци от курса. За регистрация за участие в представянето моля попълнете приложения формуляр: https://form.jotform.com/70525286270960. Краен срок за регистрация: 7 март 2017 г.

Джуниър Ачийвмънт България има удоволствието да покани всички желаещи училища да се включат в пилотното преподаване на първото по рода си учебно съдържание по зелено предприемачество за ученици от гимназиален етап, разработено в Европа. Уроците са създадени в рамките на проект „GREENT”, изпълняван от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с организации от 4 европейски държави и съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Целта на проекта е да постави една все по-значима за съвременните общества и икономики тема в полезрението на образователните институции чрез разработването на иновативна методология за учители, учебна програма и пълен набор от учебни материали, които да подпомогнат учителя в преподаването в клас под различни форми.

Разработеният наръчник по зелено предприемачество за учители съдържа 36 урока с балансиран подход на представяне на теорията чрез онлайн видео ресурси и множество идеи за организиране на практически дейности в училище с цел развиване на уменията и нагласите на учениците за уважение към околната среда, поемане на отговорност, промяна на собственото ежедневие, предприемаческо мислене и действие и генериране на идеи за екологосъобразен бизнес.

Уроците са разработени от екип от 25 учители, практици и експерти в системното мислене, екологията и устойчивия бизнес от петте държави участници в проекта – България, Норвегия, Румъния, Гърция и Латвия.

Представянето пред учители от България ще се състои на 9 март от 17.00 ч. до 18.30 ч. в JA Startup Hambar в сграда „Инкубатор“ в София тех парк (бул. „Цариградско шосе“ 111В). Опит ще споделят и част от учителите и експертите от България – автори на уроци от курса.

Ще се радваме училищата да изпратят учител(и) от гимназиален етап с интерес към темата устойчиво развитие, екологични проблеми, зелено предприемачество и преподаването им чрез използване на информационни технологии. Това може да са учители по английски език, други чужди езици, география, информационни технологии и др. Препоръчваме учителите да имат познания по английски език, особено ако имат желание да се включат в пилотното преподаване на уроците, тъй като много от видео ресурсите, съдържащи се в тях, са на английски език. Включването в представянето и в последващото пилотиране на уроците до края на тази учебна година ще даде възможност на участвалите учители и ученици да бъдат избрани за национален иновационен лагер по зелено предприемачество през юни 2017 и за международна конференция през септември 2017.

За регистрация за участие в представянето моля попълнете приложения формуляр: https://form.jotform.com/70525286270960. Краен срок за регистрация: 7 март 2017 г. При регистрация учителите ще получават извадка от няколко урока от разработеното съдържание (на този етап на английски език с план да бъде преведено на български), както и уводната глава към наръчника за учителя.