JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Онлайн платформа Smart Classroom

2014-11-10

Онлайн платформа Smart Classroom

Джуниър Ачийвмънт България, Самсунг Електроникс Румъния и Самсунг България продължават успешното си сътрудничество с инициативи за въвеждане на нови комуникационни и информационни технологии в образованието. Освен  дигитализираното учебно съдържание на Джуниър Ачийвмънт за смарт класните стаи на Самсунг, от тази учебна година стартира нова уеб базирана платформа за обучение Smart Classroom. Платформата е със свободен достъп от всякакви устройства – компютър, таблет, смартфон, и е изцяло на български език. Тя е насочена към учители и ученици от гимназиален етап и предоставя неограничени възможности за създаване на интерактивни курсове и споделяне.

Като част oт проекта през ноември стартират поредица обучения в София, Пловдив и Бургас, чиято цел е развиване на компетентностите на учителите и надграждане на техния опит, чрез използването на нови информационни и комуникационни технологии. В обученията ще вземат участие 100 учители от трите града. Те ще се запознаят с различни уеб инструменти, които могат да се използват при създаването на учебно съдържание с интерактивни онлайн компоненти и ще бъдат обучени да работят с платформата. Обучението на учителите ще продължи онлайн с упражнения за усъвършенстване на уменията за създаване на уроци и курсове, както  и тяхното онагледяване с уеб инструменти.  

Джуниър Ачийвмънт България ще бъде администратор на платформата в България Smart Classroom, която е разработена по инициатива на Самсунг и Институт за образователни науки, Румъния.