JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Организирахме конференция “Мястото на устойчивия бизнес в образователната система”

2015-04-20

Организирахме конференция  “Мястото на устойчивия бизнес в образователната система”

 

На 16 април се проведе заключителното събитие от проекта “Зелено предприемачество за устойчиво развитие”, конференцията „Мястото на устойчивия бизнес в образователната система“. Проектът беше изпълнен от от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane (Норвегия) с финансиране от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Конференцията стартира дебат относно същността на бизнеса и необходимостта всеки бизнес да възприеме с душата и сърцето си подобряването на природната и социалната среда като своя кауза. По време на конференцията се поставиха въпроси “Къде е мястото на устойчивия бизнес в образователната система в България – трябва ли да се изучава и под каква форма?”, “Как би изглеждала една учебна програма по устойчив бизнес?”, “С какви педагогически методи е най-удачно да се ангажират учениците, за да усвоят понятията и да изградят нагласи и умения за създаване и управление на устойчив бизнес?”. Организаторите представиха и подробен доклад с добри практики и препоръки към държавните институции относно въвеждането на образование по устойчиво развитие и зелено предприемачество в българските училища. Основните препоръки в него са МОН да извърши цялостен и задълбочен анализ на държавните образователни изисквания, учебните програми за всички класове и учебниците с цел да се разбере до каква степен и по какъв начин тези теми присъстват и в настоящия момент, което би разкрило къде са пропуските и къде има нужда все още да се интегрират по-удачно. Тъй като тези теми са интегративни по характер, е нужно цялостно преосмисляне на начина, по който информацията за опазване на околната среда, глобалните екологични проблеми и реакцията на човечеството присъства в учебните програми, учебните материали и подготовката на учителите за преподаване. Съществена препоръка е и да бъдат преведени част от многото материали, помагащи на учителите да интегрират конкретни теми от устойчивото развитие в своята работа по различните предмети.

Ето и какво споделиха някои от участниците и в проекта, и във финалното събитие на 16 април:

„Най-голямото постижение за образователна система, което се цитира в българското пространство напоследък е Финландия. Там интегрират знанията от различни области и предмети и така постигат впечатляващи резултати. В България, в нашето училище, чрез програмите по предприемачество на Джуниър Ачийвмънт, ние също вече имаме тези резултати.“ Виолета Минчева, учител в 95 СОУ (София) на ученици от 3 клас, участници в проекта

„Темата за устойчивото развитие не е нищо друго, освен интердисциплинарна. Курсът, който направихме заедно с Джуниър Ачийвмънт не дава отговор на въпроси, но задава смислените въпроси за устойчивото развитие. И проблемите, и решенията са наша отговорност – на всеки един от нас, още от най-ранна възраст.“, Апостол Дянков, партньор в проекта, Денкщат България

„Водя курс по устойчиво развитие от 15 години и се старая като част от ангажиментие на студентите да бъдат и посещения на различни специализирани изложби – например изложението „Вода“ и много други. Такъв подход е единственият начин образованието да отиде при бизнеса и обратно“, д-р Вяра Ганчева, преподавател от Софийски университет „Свети Климент Охридски“

„Когато говорим за устойчиво развитие и образование по предприемачество, трябва да помислим за мотивацията не само на учениците, но и на учителите. Важни са методите на преподаване. Малко са учителите и още по-малко директорите, които наистина позволяват и насърчават модерни и съвременни средства за преподаване и комуникация.“, Мая Гешева, учител в НФСГ

„За съжаление, понякога, за да преподават по интересен начин, учителите се налага да нарушат едва ли не нормативната уредба, а ако не го направят, не е достатъчно интересно и съответно – ефективно за учениците“, Пламена Фотева, координатор проекти, Национална мрежа за децата (НМД)

Проектът „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“ продължи повече от една година и беше създаден с цел да развие у младите предприемачи от България и Норвегия чувствителност към проблемите на околната среда и да ги вдъхнови да създават идеи за устойчив бизнес. В рамките на проекта 80 амбициозни младежи вече солидна основа като зелени предприемачи, участвайки в тримесечен онлайн образователен курс, който ги запозна с глобалните екологични проблеми, принципите на устойчивото развитие и успешните примери на млади зелени предприемачи. За най-добре представилите се 30 гимназисти от България и Норвегия ДАБ организира  едноседмичен Еко лагер в Родопите през октомври 2014, по време на който те се запознаха с местната общност, кухня и традиции, посетиха устойчиви бизнеси в региона, работиха в екипи върху свои собствени идеи за екологичен бизнес в отговор на конкретно зададено им предизвикателство и ги представиха пред жури.

Курсът с видео лекции е вече достъпен за всички на сайта http://green.jabulgaria.org след регистрация.