JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Организираме информационен семинар за директори на училища от цялата страна на 8-9 септември 2015 г.

2015-09-08

Организираме информационен семинар за директори на училища от цялата страна на 8-9 септември 2015 г.

 

Имаме удоволствието да поканим директорите на училища от цялата страна на организирания от нас информационен семинар за директори и помощник-директори на училища на тема: „Обучение по предприемачество чрез програмите на Джуниър Ачийвмънт България за гимназиален етап“. Семинарът ще се проведе на 8-9 септември 2015 г. в 19. СОУ „Елин Пелин“ в София (ул. „Яков Крайков“ 16) с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Семинарът е предназначен за директори на училища, осъществяващи обучение в гимназиален етап. Молим да се регистрират само директори, които не са работили по програми на Джуниър Ачийвмънт България и не ги познават!

Нашите практически ориентирани програми не само изграждат икономическа и финансова грамотност у учениците, те развиват тяхната предприемчивост и инициативност, умения за комуникация и професионална реализация. Ученици и учители имат също възможност да участват в множество състезания, семинари и различни инициативи както на национално, така и на международно ниво. Това прави програмите търсени и предпочитани от училищни ръководства, преподаватели и младежи, които имат мотивация за изява и постигане на сериозни успехи. Програмите и инициативите на ДАБ се прилагат на основание на действащо  Споразумение с МОН за сътрудничество №Д01-840/19.12.2012 г. във всички етапи на българското училище – предучилищен, начален, прогимназиален и гимназиален.

Целта на семинара е да запознае участниците с философията и практиката на образователния подход на Джуниър Ачийвмънт. Участниците ще получат информация за структурата и съдържанието на програмите за гимназиален етап, както и с начините на включването им в учебните планове и програми. Не на последно място, директори на училища, които работят от години по нашите програми, ще споделят какви са ползите от образованието по предприемачество за учителите, учениците и училището като институция.

 

В семинара ще бъдат представени:

•                Програма „Учебна компания”

•                Програми „Бизнес етика” и „Умения за успех”

•                Компютърна симулация по стопански мениджмънт „Титан”

•                Профил „Технологичен – предприемачество и бизнес”

•                Календар на ДАБ с инициативи и състезания за следващата учебна година

•                Предстоящи проекти, в които училищата могат да се включат

 

Съветваме ви да се регистрирате възможно най-скоро, използвайки формуляра по-долу, тъй като местата са ограничени до 30 души! Крайният срок за приемане на заявки е 03.09.2015 г. Ще получите потвърждение по имейл за Вашето участие на 04.09.2015 г.

ДАБ покрива разходите за нощувка и храна, а пътните разходи се поемат от участниците.

При въпроси от Ваша страна, можете да се свържете с Виктория Радева от Джуниър Ачийвмънт България на тел. 02/9894361, 02/9893660 и имейл: viktoria.radeva@jabulgaria.org