JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Снимки

Организираме майсторски клас по дизайн мислене за ученици от цялата страна с подкрепата на SAP

2016-12-08

Организираме майсторски клас по дизайн мислене за  ученици от цялата страна с подкрепата на SAP

 

В партньорство и с подкрепата на SAP стартираме поредица от работилници по дизайн мислене (Design thinking) за участниците от програмите „Учебна компания“ – за ученици и Startup – за студенти.

На 8 и 9 декември в JA Startup Hambar в София тех парк се провежда  първият уъркшоп, на който участват 30 младежи и техни учители, участници в програмата „Учебна компания“ на JA, призната от ЕК за „най-добрата практика в обучението по предприемачество“. Тридесетте участници са избрани на база тяхната мотивация сред над 200 ученици, които заявиха желание да се включат в обучението. В рамките на два дни ученици от Враца, Велико Търново, Видин, Самоков, Русе, Сандански и София имат възможност да подобрят значително продукта на своята учебна компания чрез инструментите на Design Thinking.

Работилниците се водят от сертифициарни обучители по метода дизайн мислене от екипа на развойния център на SAP в София. Интерактивните занимания започват с идентифициране на проблема или областта, в която учениците искат да работят и да развият своя предприемаческа идея, след което с помощта на модела на „бизнес канавата“ (Business model Canvas) те ще изследват посоката, в която се впускат. Ще тестват идеите си чрез интервюта и разговори с потенциални клиенти, а през втория ден на обучението ще съставят прототип и ще валидират разработките си.

Обучението е първата от две работилници „Майсторски клас по дизайн мислене“, които JA България, в партньорство и с подкрепата на SAP,осигурява за млади хора, които изучават програми по предприемачество на организацията през тази учебна година. През февруари 2017 г. предстои и работилница по дизайн мислене за студенти, която също ще бъде водена и фасилитирана от експерти по design thinking от SAP.

 

 

===

Design Thinking e методологията, която поставя нуждите на клиента в основата на създаването на продукти и услуги. За участниците ще има кратки теоретични части, последвани от работа по отделните Design Thinking фази – проучване, синтезиране, генериране на идеи, прототипиране и валидиране заедно с опитен специалист от SAP. Това ще ви помогне да разберете по-добре с какви проблеми се сблъскват потенциалните клиенти и до каква степен вашата идея за продукт или услуга ги разрешава и в каква насока да се доразвие.

Ползата от участието в това обучение на всеки един екип, който е в начална фаза на разработка е, че ще може да:

  • Изясни от какво наистина имат нужда клиентите – чрез проучване с подготвени въпроси за интервю и наблюдения
  • Генерира/избере нови идеи как да се удовлетвори тази нужда с иновативен продукт или услуга, които все още не са на пазара – в рамките на синтезиране и генериране на идеи
  • Валидира/оцени до колко предложенията се харесват на клиентите – чрез прототипиране и проверка с тестови потребители
  • Си тръгне с конкретни следващи стъпки за реализиране на продукт или услуга