JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Снимки

От предприемчиви училища – към щастлива столица

2018-09-03

От предприемчиви училища – към щастлива столица

 

От предприемчиви училища – към щастлива столица

Пилотна програма „Предприемчиви учители“ инициираха Столична община и Джуниър Ачийвмънт България

60 учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап ще се включат в обучения от пилотната програма „Предприемчиви учители“, която стартира тази седмица в столицата. Тя е резултат от дългогодишното успешно сътрудничество в областта на обучението по предприемачество между Столична община и образователната организация JA България. Ключова цел на програмата, с оглед на последните изменения в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), е да реализира отчетлив принос към подобряване на качеството на преподаване на предприемачество на територията на Столична община.

„Когато говорим за качествено образование, основният фактор са добре подготвени и мотивирани учители и прилагането на иновативни практики. Затова е най-важно инвестирането в учителите“ – с тези думи кметът на София Йорданка Фандъкова се обърна към учителите и гостите, уважили старта на програмата в Столична община.

На откриването присъства и заместник-министъра на образованието и науката, Таня Михайлова: „Благодаря на Столична община и Джуниър Ачийвмънт, че отново трасират пътеката, по която да се върви в промяната на нагласите към предмета „Технологии и предприемачество“. Успехът този предмет да бъде въведен още от 1-ви клас се дължи на предприемчивите учители, затова е важно да ги подкрепим, за да могат те да предадат знанията и уменията и да формират отношението в своите ученици“ – каза Т. Михайлова.

В пилотната програма, която стартира днес с обучение на учители от начален етап, се включват представители на училища от почти всички райони на столицата. В двудневен формат ще премине обучението на учителите от начален и прогимназиален етап, а това за учителите от гимназиален етап ще бъде в продължение на три дни и ще се проведе на 12-14 септември.

„България присъства на картата на света с духа на хора, които променят света. Екипът на РУО-София и Столична община поемат отговорността да изградят София като град на знанието и лидер в образователните иновации. Вярвам, че JA и СО ще трасират чрез този проект пътеката по която да се върви.“ каза началникът на РУО – София д-р Ваня Кастрева.

Обученията целят да провокират учене чрез преживяване и да запознаят учителите с интерактивни преподавателски техники, които могат да използват в своите класни стаи за развиването на предприемаческите умения и мироглед на младите хора, обучаващи се в столичните училища

„Столична община е важен партньор за Джуниър Ачийвмънт България, защото нашето сътрудничество е оказало положително въздействие върху поколения млади хора в годините. Сега, с програмата „Предприемчиви учители“ съм нетърпелива да видя още в края на 2018/2019 учебна година нови резултати с истинска стойност за столицата и за страната ни – очакванията ни са над 1000 ученици от 1. до 12. клас, от столични училища, да изучават програми на JA, които ще повишат финансовата им грамотност, уменията им за работа и ще изградят и у тях, и у учителите им дух на предприемчивост и инициативност. Вярвам, че много училища в столицата ще изберат да въведат в гимназиален етап емблематичната програма на Джуниър Ачийвмънт, практическия курс по предприемачество „Учебна компания“, признат от ЕК като най-добрата практика в обучението по предприемачество. През юни 2019 г. учениците ще представят своите проекти във форума „Изгряващи звезди“ и всяка година голяма част от разработките са иновативни, напълно завършени бизнес начинания. Разчитам, че благодарение на програмата „Предприемчиви учители“ сред наградените ще видим повече учебни компании от столични училища“, каза изпълнителният директор на JA България, Милена Стойчева. 

Програмата предвижда и проследяване по време на учебната година чрез методическа подкрепа за учителите и мониторингов механизъм, който има за цел да изведе резултатите и въздействието от обучението по предприемачество върху уменията, нагласата и мотивацията както на учителите, така и на учениците, обучаващи се по предприемачество в рамките на предмета “Технологии и предприемачество“ в общообразователната подготовка, а също и в разширената и допълнителната подготовка.