JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Отворена е регистрацията за програмата "Учебна компания"

2018-11-30

Отворена е регистрацията за програмата
 
Бихме искали да Ви инфомираме, че порталът за регистрация на учебните компании вече е активен и можете да започнете да регистрирате вашите компании на следния адрес: http://company.jabulgaria.org/project/tr/home/signup  
 
От секция „Ресурсен център“ на портала -  http://company.jabulgaria.org/resource-centre/fajlove-i-dokumentatsiya/, можете да изтеглите необходимите документи (договор/споразумение и анекс). 
 

Срокът за регистрация е до 30.11.2018 г.

 
Както ще видите от съдържанието на документите, договорът/споразумението и/или анексът се сключват между Джуниър Ачийвмънт България и училището, като споразумението се сключва за срок от 3 години. Анексът се оформя всяка година с училища, които вече имат подписано споразумение, като чрез него се актуализира броят на учебните колмпании от училището, които ще работят по програмата през настоящата учебна година. За всяка учебна компания е необходимо да се заплати такса от 10 лв. на банковата сметка, посочена в документите, като е възможно да заплатите с 1 транзакция регистрационната такса за всички компании от училището. Копие от документа, с който се удостоверява плащането се прилага в системата за регистрация, когато се оформя профилът на учебата компания.
 
Всички учебни компании, които са спазили срока за регистрация (30.11.) ще имат възможност да използват безплатно електронните учебни материали по програмата.
 
Желаем успех на всички участници!