JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Пешеходна пътека, управлявана от изкуствен интелект е победител във финансов иновационен лагер

2019-04-18

Пешеходна пътека, управлявана от изкуствен интелект е победител във финансов иновационен лагер

 

Идеята хрумна на ученици по време на състезанието, организирано в София от JA България и Ситибанк

 

Над 60 ученици от 10 до 12 клас взеха участие в седмото издание на Националното състезание за финансова грамотност „Финансов лагер“, организирано от JA България и Ситибанк. 61-те гимназисти са от 14 училища в 12 града и всички те през тази учебна година изучават програмата „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт.

Разпределени в 12 екипа учениците работиха над казус, свързан с развиването на  бизнес идея, която внедрява умни технологии в градската среда. Отборите направиха прототипи на идеите си с блокчета от LEGO, като съставиха и финансов бизнес план за реализацията. Пред журито, което оценяваше идеите, те трябваше да представят бюджет за продажбите, бюджет за разходите и бюджет за паричните потоци за две тримесечия с реалистично изчислени резултати.   

По време на иновационния лагер екипите получиха подкрепа от  бизнес ментори от Сити  България.  Явор Дождевски, директор „Попечителски усуги“ и бизнес доброволец  каза: „JA постави много интересна задача и екипите успяха да формулират изключително оригинални идеи. Допълнителната полза за участниците беше работа им в екип с нови за тях хора, и в оспорвана конкуренция с останалите отбори. Освен да поддържат своята заинтересованост към проблемите на околната среда, урбанизацията и високите технологии, надявам се участниците във финансовия иновационен лагер да запазят своя предприемачески дух и да обогатяват своите знанията и занапред.

Жури

В края на втория ден всички 12 идеи бяха представени пред журито: Галина Томова и Петя Георгиева от екипа на Ситибанк, Ралица Агайн-Гури, член на УС на JA България и Светослава Стоянова, директор партньорства в JA България. След дискусия и подробно съгласуване журито единодушно реши да обяви за победител идеята на учениците от отбор „LOGOS” (Виолета Вучкова, ПГИ „Иван Илиев“, Благоевград; Полина Бодурова, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна; Владислав Христов, ПТГ „Н. Й. Вапцаров“, Враца; Вирджиния-Изабел Маркова, СУ „Васил Левски“, Карлово; Стилиян Пенев СУ „Димитър Благоев“, Провадия). Те предложиха проект за „умни“ пешеходни пътеки, които се осветяват, като сигнализират със светлинен сигнал когато на тях стъпи пешеходец. Пешеходните пътеки ще бъдат управлявани от изкуствен интелект като ще използват камери за лицево разпознаване за да изчислят колко време ще е необходимо на даден пешеходец да премине по пътеката, като ще отчитат и когато на пътеката стъпи куче, котка или застане детска количка, както и колело. Разликата с настоящите пешеходни пътеки със светлинен сигнал е тази, че предложението на учениците е той да се активира при стъпване в единия край, като така ще се минимизира и риска от това паркирана в близост кола да попречи на видимостта на шофьора, който приближава пътеката в този момент.

„Тази година учениците откликнаха с интерес и ентусиазъм на поставеното задание. Предложените идеи доказват, че младите хора са загрижени за качеството на средата в която живеят и търсят предприемчиви решения на различните проблеми в големия град.“, сподели Галина Томова от Ситибанк след награждаването на участниците.

Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България сподели за инициативата: „Учениците работиха върху тема, която става все по-важна за големите градове – внедряването на умни технологии за подобряването на живота и околната среда. Радвам се, че екипите успяха да използват финансовите знания, които са натрупали с участието си в програмата „Учебна компания“ и искрено се надявам някоя от идеите да намери и реална бизнес реализация”. 

На второ място журито класира идеята на учениците от отбор „EBAI” (Ясен Малеевски, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна; Александър Ангелов, СУ „Козма Тричков“, Враца; Кристина Видоловска СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Пловдив; Жанета Бакърджиева СУ „Димитър Благоев“, Провадия; Георги Петров 23 СУ „Ф. Жолио-Кюри“, София). Тяхната идея е създаването на Еко Бус, който да работи с електрически двигател и да бъде контролиран от изкуствен интелект. Всеки такъв автобус има възможност да бъде използван и като метеорологична станция.

На трето място се класираха отбор AI for the Bulgarian Air (Кристиян Моновски СУ „Козма Тричков“, Враца; Виктор Георгиев СУ „Васил Левски“, Карлово; Ваня Иванова ДФСГ „Интелект“, Плевен; Пламена Йорданова СУ „Димитър Благоев“, Провадия; Георги Банов 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", София. Те предложиха идея за подвижни станции (под формата на бусове), които да измерват нивата на фини прахови частици във въздуха, които от своя страна са свързани с локализирани станции за пречистване на въздуха.

Тази година журито беше изключително впечатлено от идеите и усърдната работа на всички отбори и реши да даде поощрителна награда на отбор DIT (Борис Патарински МГ „Д-р Петър Берон“, Варна; Джемиле Тиберска СУ „Васил Левски“, Велинград; Никола Бахчевански СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Пловдив; Десислава Стефкова СУ „Димитър Благоев“, Провадия; Петя Дитова ПТГ „Н. Вапцаров“, Самоков) Тяхната идея беше да отдават под наем сензори за наркотични вещества, с приложение в училища и други публични сгради.

JA България и Ситибанк България, чрез финансовата подкрепа на фондация Сити, си партнират вече над 15 години. Усилията на двете организации и през 2019 г. са обединени в #PathwaysToProgress – инициатива с фокус върху  подготовката на младите хора, за да бъдат успешни в съвременната икономика.