JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Пилотиране на уроци с внедрени предприемачески подходи на преподаване

2019-06-20

Пилотиране на уроци с внедрени предприемачески подходи на преподаване

В рамките на проект "YouNG Goes Further" бяха разработени осем урока по география, история, IT, английски език в рамките на EQF ниво 2 и EQF ниво 3. Уроците са базирани на интерактивни методи на преподаване, като имат ясно изразени предприемачески компетентности вградени, като хоризонтално умение, което придобиват учениците докато учат.

Всички уроци бяха разработени от преподаватели с които работим, като урока по география беше създаден от г-жа Мирела Петкова от 19. СУ "Елин Пелин", урока по история от г-жа Христина Атанасова от Britanica Park School, урока по английскиезик от г-жа Борислава Железова от ОУ "Черноризец Храбър", гр. Варна, урока по IT беше разработен от г-жа Мая Чанева от Профилирана езикова гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Шумен. Уроците са в синхрон с целите на проекта за внедряване на предприемачески методи в преподаването на предмети от формалното образование и изграждат умения като работа в екип, ефективна комуникация, инициативност и проактивност у учениците при учене на заложеното като теми по предмети като история и география. Всеки урок включва план на урока с подробно описани методи на преподаване и активности за прилагане в час.

След разработване, уроците бяха тествани с група ученици от различни класове в рамките на EQF ниво 1 и ниво 2. Основната обратна връзка, получена от учениците е позитивна и се фокусира върху интерактивните методи за преподаване на урока. Те споделят, че биха искали повечето уроци да бъдат организирани по подобен начин. След тестването уроците бяха редактирани и финалните версии скоро ще бъдат достъпни за повече учители.