JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Победителите в Брандико на стаж в Ню Бояна

2019-07-02

Победителите в Брандико на стаж в Ню Бояна

 

Победителите от конкурса Брандико на Министерство на икономиката, Учебна компания Upplay проведоха двуседмичен платен стаж в киностудио „Ню Бояна“. Беше им поставена следната задача: Създаване на стратегия за социални медии за Ню Бояна. 

Това включваше: 

1. Проучване, сегментиране и дефиниране на таргет групи
2. Създаване на профил на таргет групите и техните нужди
3. Анализ на конкуренцията в социалните медии
4. Подбор на източници на информация и създаване на инфраструктура за мониторинг на социални медии
5. Брейнсторминг и предложения за създаване на 'original content' за социалните медии

Тази задача им беше възложена с цел да ги научи как да подхождат стратегически към социалните медии, което е основен инструмент за реализирането на продажби за техния продукт. Освен това, работата им ще послужи като основа за изграждането на новата стратегия на Ню Бояна за социалните медии.