JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Предприемачеството като нагласа и поведение - Румяна Тренчева, SAP

2017-06-01

Предприемачеството като нагласа и поведение - Румяна Тренчева, SAP

 

Kакво е за Вас от SAP предприемачество? Практикувате ли вътрешно предприемачество – как, ако да?

За нас в SAP предприемачеството е част от начина, по който работим и всекидневно се справяме с технологичните предизвикателства на нашите клиенти, създавайки и усъвършенствайки продукти и бизнес процеси. Вярвам, че се намираме в повратна точка на преосмисляне на ресурсите, които потребяваме и начина, по който правим бизнес. Това налага ново ниво на осъзнатост и предефиниране на бизнес средата, което ще доведе до много нови концепции за това, какво е работа, партньорство или конкуренция. За всички нас предприемачеството е нов модел на мислене и преосмисляне на ограниченията.

 

Какъв съвет бихте дали за успех на стартъпите в състезанието и форума и в бизнеса по принцип?

Успехът им днес зависи от това до колко е силен и свободен техния предприемачески дух. Това могат да разберат бързо като тестват колко часове усилен труд могат да отделят за проекта си. Колко бързо биха се отказали от неуспеха си в реализацията на идеята си. Защото за да си предприемач трява да използваш всеки неуспех като една нова възможност да доразвиеш продукта си. След много “Не“-та се случват всички успешни проекти.