JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Представяне на проекта EE-HUB в Национална конференция по е-здравеопазване

2019-02-18

Представяне на проекта EE-HUB в Национална конференция по е-здравеопазване

На 14 февруари, в хотел „Балкан” в София се проведе 14-тата Национална конференция по е-здравеопазване, организирана от ICT Media и Фондация "Електронно здравеопазване България"

В рамките на събитието, Венета Куйова, Мениджър проекти в JA България, представи работата на Център за предприемачески компетентности и образование в здравеопазването (ЕЕ-HUB) - проект, който се развива в партньорство с Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.  Г-жа Куйова подчерта важността за развитие на лидерски и предприемачески умения сред медицинските специалисти за постигане на ефективна и устойчива здравна система и гъвкавост към иновациите в сектора. Целта на Центъра е именно създаване на предприемаческа екосистема в здравеопазването посредством споделяне на иновативни идеи и сътрудничество между заинтересованите страни от различни сектори. Основен резултат на работата на Центъра през 2018 година беше създаването на Клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, който да работи за насърчаване създаването на иновации в сектор здравеопазване в България.  „В съвременния свят, бързо развиващите се технологии са предизвикателство за всеки един сектор, точно поради тази причина е важно медицинските специалисти да могат да бъдат добре подготвени за работата с данни и технологии, да се обучат в предприемачески подходи, които ще им помогнат за по-добрата ориентация в технологичния работен процес“, допълни Венета Куйова.  

В своята презентация Мира Ганова, изпълнителен директор на Клъстера, представи цялостната идея на създадения през ноември месец 2018 г. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Целта на Клъстера е да подпомогне израждането на здравеопазване, основано на данни и технологии, които да доведат до стабилизиране на сектора, до устойчивост и ефективност на системата. Клъстерът е основан от две неправителствени организации и девет технологични компании, които разработват иновативни продукти и услуги в сферата на дигиталното здравеопазване. Мисията на организацията е да развие екосистема в здравеопазването, отворена за частни предприемачи и организации, които посредством обмяната на добри практики, идеи и целенасочено взаимодействие помежду си, създават добавена стойност на медицинските услуги и процеси, чрез въвеждане на нови технологии и работата с данни.

Един от акцентите в презентацията на г-жа Ганова, бе и големия темп на развитие на дигиталното здравеопазване в световен мащаб. „Вече не говорим за здравеопазването само като разход и преразход, а като част от глобалната икономика, говорим за реализирането на огромни инвестиции, които добавят стойност в икономиката на всяка една държава“. Като пример за това, г-жа Ганова даде САЩ с реализирани инвестиции в дигиталното здравеопазване за 2018 г. над 14 млрд. долара.