JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Предстои специализиран семинар по финансова грамотност за обучители по предприемачество в начален, прогимназиален и гимназиален етап

2016-06-22

Джуниър Ачийвмънт България организира специализиран семинар за обучители по предприемачество в начален, прогимназиален и гимназиален етап на тема „Финансовата грамотност – ключов елемент на обучението по предприемачество“ на 06-08 юли 2016 г. Семинарът се провежда с подкрепата и съдействието на Министерството на образованието и науката в рамките на Националната програма „Развитие на педагогическите кадри“.

Предстоящото обучение отговаря на потребността от повишаване на качеството на обучението по предприемачество чрез включване на финансовата грамотност като елемент от ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост“. Преподавателите ще имат възможност да се запознаят с нови и съвременни образователни програми по финансова грамотност, както и да подобрят уменията си за преподаване на темата в училище. Същевременно по време на обучението участниците ще се запознаят с начините, по които могат да използват онлайн платформата smartclassroom.bg за организиране и преподаване на предприемачество и финансова грамотност.

Обучението ще се проведе в Национален център на МОН за подготовка на ученици за олимпиади (София, ул. „Драган Цанков“ № 21А).

Джуниър Ачийвмънт България е отправила официална покана за участие с индивидуални писма до директорите на училища в страната, в които преподават учители, които са преминали курс за обучители по предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт в рамките на Програма „Квалификация" на Министерството на образованието и науката.

На участниците ще бъде издаден сертификат за преминат курс на обучение, заверен от Джуниър Ачийвмънт България и Министерството на образованието и науката.