JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Документи

Преподавателят, който задвижи промяната

2014-09-19

Успехът в първо лице

Преподавателят, който задвижи промяната

През 2007 г. от централата на световната организация Джуниър Ачийвмънт идва най-високо признание за приноса на Мита Георгиева към развитието на средното образование в България – удостоена е с наградата Учител на годината за 2007 за своя професионализъм, новаторско мислене и високи постижения като преподавател по икономика. Г-жа Георгиева е избрана сред 120 преподаватели от 70 държави и 50-те американски щата. На наградата стои краткото посвещение „Вие бяхте двигател на промяната”. То описва Мита безпогрешно.

„Вярвам в младите хора – трябва да им помагаме да превърнат мечтите си в реалност тук, в България.”

Целият професионален път на Мита Георгиева е свързан със софийската Национална финансово-стопанска гимназия, където е преподавател по статистика. Винаги е била отворена към новото в преподавателската дейност и през 1997 г. започва да работи по програмите на фондация Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ). Те целят въвеждането на практическо образование по предприемачество и икономика в началните и средни училища в България.

„Тези програми поднасят ключовите икономически понятия по много ефективен начин и аз бях запленена още при първия си досег с тях”, казва Мита. Мита въвежда различни програми на ДАБ в своето училище и е редовен консултант на учениците, вземащи участие в най-популярната програма на ДАБ – „Учебна компания”. Освен това адаптира преведените от английски учебници към българската учебна среда като към всяка глава съставя конкретни казуси, свързани с българската икономика. През 2002 г. работата й получава признанието на министъра на образованието, който официално одобрява Мита за методист по икономика.

Освен че инициира и ръководи учебно-методичен съвет, събиращ преподаватели на ДАБ от цялата страна за обсъждане на най-ефективните начини за прилагане на икономическите програми в училищата, Мита обучава и учители-доброволци за преподаватели по програмите на ДАБ. „Преподавателите проявяват голям интерес и осъзнават, че за тях това е възможност да бъдат новатори в учебния процес”, обяснява Мита. „Смятам, че най-голямото предимство на програмите е тяхната интегралност, вътрешнопредметна и междупредметна връзка и най-вече новаторският подход за обучение. Специфичното е, че от 1 до 12 клас усвояването на сложните икономически понятия в процеса на обучение се надгражда и доразвива.”

Мита осъществява координацията между ДАБ, Министерството на образованието (МОН) и всички национални и местни институции в България, имащи отношение към обучението по предприемачество и прилагането на програмите на ДАБ. Това осигурява официалната и институционална подкрепа на МОН за програмите на ДАБ. Най-скъпи спомени г-жа Георгиева пази от студентските компании, чиито ментор е била през годините. През 2001 г. студентската
компания „William Juniors” печели втора награда за най-добре подреден щанд на международното изложение на учебните компании в Дорсет, Англия. През 2006 г. учениците на Мита от компанията „ABC Business” стават инициатори на първата национална ученическа конференция по предприемачество. За Мита емоциите с ученическите компании са невероятни, защото младите хора горят от ентусиазъм и нови идеи. Научават се, че могат да постигнат всичко, стига да имат ясна цел и да умеят сами да взимат решения. Научават се и как да работят в екип и придобиват финансова грамотност.

Коментари

2016-09-12

2016-11-17

2018-10-15

2018-10-22

2018-12-01

2018-12-10