JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Проведе се учредителното заседание на Консултативния съвет по предприемачество и финансова грамотност

2021-12-15

Проведе се учредителното заседание на Консултативния съвет по предприемачество и финансова грамотност

 

На 7.12.2021 г. се проведе учредително заседание на Консултативния съвет по предприемачество и финансова грамотност с участието на екипа на JA Bulgaria и представители на училищата, партньори на организацията.

На събитието бе приет правилник за работата на съвета, след което бяха представени актуалните програми на JA Bulgaria: Учебна компания, Зелено предприемачество, Лични финанси и Практични финанси.

 

 

Програмите за гимназиален етап помагат на учениците да изградят знания, умения и нагласи, необходими за създаване и управление на собствен иновационен и екологичен устойчив бизнес. Учениците придобиват знания за основни понятия в бизнеса и икономиката, изследват своите интереси и възможности за бъдеща кариера и изграждат практически умения за управление на лични финанси.

 

 

 „Образованието трябва да бъде абсолютен приоритет на обществото. В съвременните икономики без солидно, здраво, прогресивно и съвременно образование не може да има развитие нито на обществото, нито на икономиката. Наша е отговорността да участваме в този процес и да го поставим така, че парите да следват образованието, а не обратното”, подчерта пред гостите на събитието Милена Стойчева - изпълнителен директор на JA Bulgaria.

 

Важен момент от развитието на образователната среда, с настъпилите промени в световен мащаб, е че всичко вече е свързано и дигитално.В тази връзка бе обърнато специално внимание на технологичното предприемачество като една от най-успешните магистратури в СУ и което напълно реално може да бъде пренесено и в сферата на средното образование, където да бъде превърнато в много успешен образователен модел.

Тук бяха представени и няколко от ключовите партньорства на JABulgaria, сред които това с Европейски институт по иновации и технологии (ЕИТ), както и общностите на знанието, разработвани в рамките на тази съвместна работа  - „Суровини”, „Цифрови технологии”, „Храни”, „Здравеопазване”, „Градска мобилност”. До тях се нарежда и една напълно нова възможност за страната ни, която ще бъде развита в рамките на партньорството между JA Bulgaria и ЕИТ - „Творчески индустрии”.

Министерство на финансите на България също застава зад каузата на организацията, което засилва надеждите, че младите предприемачи, които излизат от образователната система още на 19 години ще разполагат с все по-подходящи условия за развитие в тази сфера, а обучението по финансова грамотност ще бъде много по-резултатно.

Обърнато бе внимание и на инициативите на JA Bulgaria, които от години събират съмишленици и последователи, като едновременно с това допълват програмите на организацията и осигуряват по-голямо поле за изява от страна на партньорските училища: Мениджър за един ден и кариерен форум професиите на бъдещето, Световна седмица на предприемачеството, Световна седмица на парите, Младежки бизнес форум „Изгряващи звезди”.

Срещата премина към предложение на тематични групи, в които присъстващите изявиха желание да се включат спрямо интересите и компетенциите си. А именно:

-        Предприемачество и финансова грамотност в професионални гимназии

-        Предприемачество и финансова грамотност в профилирани гимназии

-        Дигитално предприемачество и STEM

В края на срещата участниците идентифицираха приоритетните теми за обсъждане в рамките на работните групи и изразиха надеждата си за успешна и ползотворна работа на Консултативния съвет по предприемачество и финансова грамотност.