JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Проведохме HEInnovate - семинар за запознаване с най-иновативната практика за предприемачески университети

2016-03-17

Проведохме HEInnovate - семинар за запознаване с най-иновативната практика за предприемачески университети

Джуниър Ачийвмънт България, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), Европейската комисия и София Тех Парк, организираха семинар за запознаване с най-иновативната практика за предприемачески университети – HEInnovate. В рамките на един ден специалисти от сферите на образованието, предприемачеството и европейските политики от България, Великобритания, Дания, Германия, Полша и др. страни обмениха опит и добри практики, представяйки примери за разработване на стратегии за развитие на висшите училища, както и инструменти за насърчаване на предприемачеството и иновативността.

Събитието се проведе на 15 март 2016 г. в София Тех Парк под формата на пилотна среща и обучение за преглед на състоянието на университетите в Европа, включително и България, и съпоставката им с рамката на HEInnovate. Представители на ИУ-Варна бяха проф. д-р Евгени Станимиров - заместник-ректор по учебна дейност и акредитация и гл. ас. д-р Владимир Жечев – ръководител сектор „Управленски анализи и рейтингови системи”, преподаватели от катедра „Маркетинг”.

Форумът бе открит от проф. Николай Денков - заместник министър на образованието и науката. Приветствие към гостите отправиха  г-жа Анна-Мари Виламовска, Секретар по иновации в Президентството на РБ, г-н Георги Димитров – експерт от постоянното представителство на Главния директорат по образование и култура към ЕК. Последваха дискусионни панели с представители на акредитационни агенции, МОН, мениджъри и изпълнителни директори на български и чуждестранни компании.

По време на форума проф. д-р Евгени Станимиров представи някои основни предизвикателства пред качеството на висшето образование през XXI век, които обосновават необходимостта от своевременна промяна на стратегическата ориентация на българските висши училища и разработването на адекватни национални политики в областта.