JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Публична лекция „Какво ще спечелим и какво ще загубим от приемането на еврото?“

2019-04-01

Публична лекция  „Какво ще спечелим и какво ще загубим от приемането на еврото?“

18 април, 18:00 ч., JA Startup Hambar, сграда Инкубатор, София Тех Парк

 

През тази година се навършват 20 години от въвеждането на еврото като единна валута на Европейския съюз – 20 години на възход и кризи. Успешен ли е този най-мащабен интеграционен проект на Европейския съюз? Къде се развиват националните икономики по-добре – вътре или извън еврозоната? Какво ще се случи с българската икономика, финансовия сектор и домакинствата при приемането на еврото? Ще подпомогне ли то икономическия растеж и догонването на развитите страни не само по брутен вътрешен продукт, но и по доходи?

 

Daniela BobevaЛектор ще бъде доц. д-р Даниела Бобева, Институт за икономически изследвания към БАН и преподавател в УНСС, ВУЗФ, ПУ „Св. П. Хилендарски“, СУ „Св. Кл. Охридски“ и УниБИТ. Доц. Бобева е автор на 48 статии и публикации в реномирани научни издания, както и на 2 книги. Публикациите й имат над 220 цитирания в международни издания и реферирани световни научни бази данни. Заемала е висши държавни постове – заместник-министър председател за икономическото развитие (2013-2014), директор на дирекция „Международни отношения“ в БНБ (2003-2013), служебен министър на търговията и външно-икономическото сътрудничество (1997). Професионалният й опит включва и работа като програмен ръководител в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, вицепрезидент в Черноморската банка за търговия и развитие, директор на икономическата програма в Център за изследване на демокрацията.

 

Лекцията се провежда в рамките на проект „Повишаване на финансовата грамотност на студентите в неикономически специалности“, реализиран от JA Bulgaria и NN Bulgaria. Чрез проекта партньорите целят цялостно да подобрят финансовата грамотност на студентите от неикономически специалности, като изградят практически умения и знания по темата за личните финанси. Пилотното обучение по „Лични финанси“ цели да предостави възможност на студентите да се образоват по теми, свързани с управлението на личните финанси, както и да се намали финансовата нестабилност и да се увеличи устойчивостта към финансови шокове. В рамките на проекта беше разработено и публикувано първото по рода си образователно съдържание за лични финанси в България под формата на учебник за студенти от неикономически специалности. Над 400 души от различни университети в страната вече преминаха курса по „Лични финанси“, воден от доц. д-р Даниела Бобева.

 

Лекцията е подходяща за студенти (бакалаври и магистри), докторанти от всякакви области, както и за широката общественост и най-вече за хора, интересуващи се от тази важна тема.

 

Присъствието на лекцията не се заплаща, нужна е единствено предварителна регистрация за безплатен билет в Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/59690410625.

 

 

Embed from Getty Images