JuniorAchievementBulgaria
header_pic

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 2 ОТ ПМС 118/2014 Г.

2014-09-19

Дата на съобщението: 01.08.2014 г.

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ No. 11 от 29.01.2014 г., проект „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“, Тематичен приоритет „Повишаване на приноса на НПО за устойчивото развитие“ в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и на основание чл. 9 (2) и чл. 11 (2) от Постановление на Министерския съвет No. 118/2014 г. публикуваме съобщение, съдържащо изискванията за предоставяне на услуга с предмет „Организиране на събития – Еко лагер и Заключителна конференция“.

За да прочетете пълния текст на съобщението, моля отворете прикачения файл.

Коментари

2015-08-09

2016-09-12

2016-11-17

2017-09-16

2017-10-01

2017-10-18

2017-11-01

2017-12-18

2018-01-02

2018-02-01

2019-05-17

2019-08-21

2019-08-30

2019-09-08