JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2015-12-03

GREENT

GREENT


прочети >>

2015-12-03

JA България обявява конкурс за учители с интерес към зеленото предприемачество

JA България обявява конкурс за учители с интерес към зеленото предприемачество


прочети >>

Снимки

Разработваме методология за преподаване на зелено предприемачество в училище

2015-12-03

Разработваме методология за преподаване на  зелено предприемачество в училище

 

JA България стартира мащабен международен проект “GREENT“ (green + entrepreneurship, пълно наименование „Blended learning design methodology for education in green entrepreneurship at secondary schools“) в областта на образованието по зелено предприемачество. Проектът е финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Организацията ни е водещ партньор в проекта, а в работата по него ще участват и екипите на Джуниър Ачийвмънт в Румъния, Гърция, Латвия и Норвегия.

Проектът GREENT ще продължи 2 години – до октомври 2017 г., и ще включва няколко фази:

Базово проучване – с лидер JA Латвия, което ще включва обзор на съществуващите програми и учебни практики, както и онлайн платформи за обучение по зелено предприемачество в страните партньори по проекта. Докладът от този първи етап ще бъде използван за разработване на учебната програма GREENT и на смесена обучителна методология за учители – традиционно преподаване в клас чрез включване и на новите технологии (т.нар. blended learning).

Учебна програма, методология иразработване на примерни уроци по зелено предприемачество – с лидери JA България, JA Норвегия и JA Гърция. Основните дейности в тази втора фаза на проекта са разработване на учебна програма с тематичен план по зелено предприемачество, методология за провеждане на смесено обучение и набор от примерни уроци, които да се използват от учителите в тяхната работа по развиване на конкретни уроци.  Съвместна работа на учители в разработване на уроци по зелено предприемачество и тестване в класната стая – с лидер JA Румъния. Този етап от проекта ще изгради модел за колаборация между учители от петте държави. Пет екипа от по пет учители ще работят заедно, за да създадат модерно учебно съдържание по зелено предприемачество, което ще комбинира традиционното преподаване в класната стая с набор от инструменти на онлайн обучението. „С този проект продължаваме работата си в една стратегически важна за нас насока. Стъпвайки на опита си от проекта „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“ (финансиран от Програмата за НПО в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014), който реализирахме през 2014/2015 г., продължаваме напред, като с настоящия проект искаме да предоставим на учители от цяла Европа готова програма и инструментариум, с който могат да преподават материята в училище. Най-ясният знак, че проектът ни е навременен е фактът, че в Норвегия предстои въвеждането на отделен предмет, в който ще се изучават предизвикателствата, свързани с промените в климата. Там учителите са изключително ентусиазирани да участват в проекта, защото осъзнават, че потенциалът на природосъобразния зелен бизнес за принос към решаване на екологичните проблеми е огромен“, каза Вера Петканчин, директор „Оперативни дейности“ в ДАБ и главен координатор на проекта.  В рамките на проекта са предвидени и редица събития. Във всяка от страните ще се проведе иновационен лагерпо зелено предприемачество“I think green”(„Мисля зелено“), а целият проект ще завърши с голяма международна конференция „I teach green“ („Преподавам зелено“), в която ще участват учители от България, Норвегия, Латвия, Румъния и Гърция.