JuniorAchievementBulgaria
header_pic

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ на тема: Преподаване на образователно съдържание и реализация на образователни формати по модела на JA Bulgaria

2023-01-23

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ на тема: Преподаване на образователно съдържание и реализация на образователни формати по модела на JA Bulgaria

 

На 4 и 5 февруари 2023 г., в JA Startup Hambar, гр. София (бул. Александър Дондуков 54 Б, София 1000 /вход откъм бул. "В. Левски"), в рамките на проект UPLIFT Youth, ще се проведе обучение за специалисти, които работят с и преподават на украински младежи в извънучилищни форми, на украински език. 

Обучението:  

 • се реализира безвъзмездно в рамките на проект UPLIFT Youth. 

 • е насочено къмобучители, експерти и специалисти, които работят с и преподават на украински език на деца от украински произход в неформално образование (в извън училищна среда, например: в интеграционни центрове, клубове и др.) на възраст между 8 и 15 г. и имат мотивация да развиване на тяхното предприемаческо мислене и поведение. 

 • ще се състои присъствено, на български език и с осигурен превод на украински език. 

 • е със следната продължителност: от 10:00 ч. до 17:00 ч. на 4 февруари и от 10:00 ч. до 13:30 ч. на 5 февруари. 

 • брой на обучаемитеслед попълване на регистрационния формуляр ще бъде сформирана група от 25-26 участника, работещи с украински младежи, които да преподават учебно съдържание на украински език. 

 • език за провеждане на обучението:обучението ще се проведе на български език с осугурен превод на украински език. 

 • цел на обучениетода разясни методологията за провеждане на иновационния лагер като формат; да представи образователно съдържание, програми и формати, предназначени за преподаване на украински език на младежи между 8 и 15 години;да демонстрира начина на работа с платформата, на която се намира учебното съдържание;  

 • участниците ще получатСЕРТИФИКАТ за преминато обучение, издаден от JA Bulgaria и UNICEF  

 • участниците ще получатсвободен достъп до образователни ресурси в електронен вид(на украински и английски език) 

 • Освен учебно съдържание на украински език, JA Bulgaria може да предостави и учебно съдържание на хартиенносител И на български език. Ако проявявате интерес, можете да заявите това в края на регистрационния формуляр. 

 • СРОК за регистрация31 януари 2023 г. Регистрации се приемат до запълване на броя на свободните места. 

 • Програмадетайлна програма за провеждане на обучението ще бъде изпратена допълнително по имейл на всички регистрирани участници. 

ПОКРИВАТ се за сметка на проекта следните разходи за участие в обучението: 

 • настаняване– 2 нощувки, с включени закуски (на 3 и 4 февруари), като участниците ще бъдат настанени в двойни стаи. По-долу във формуляра следва да заявите за кои дни ще ползвате нощувка, за да направим резервация за вас. Информация за мястото на настаняване ще бъде изпратена допълнително. 

 • кафе-паузи, лек обяд (на 4 и 5 февруари) 

 • разходи за транспорт стойността на разходите, които сте направили за транспорт,ще ви бъде изплатена/възстановена в брой на място в офисана JA Bulgaria срещу подписване на разходен касов ордер. По имейл ще получите информация за финансовите и разходооправдателните документи, които трябвада осигурите, за да получите възстановяване на средствата. 

Какво трябва да направя ако искам да участвам в обучението:  

 • да попълните регистрационен формуляр, на следния линк: https://forms.gle/iLkysS9frrN1DeiYA, до 31.01.2023. След попълване на формуляра, на посочения от вас имейл ще получите линк към платформата ZOOM, където ще се състои обучението. ВНИМАНИЕ! Възможно е нашият имейл до вас да попадне в папка "спам", затова проверявате и нея.  

 • за да попълните формуляра, ще е необходимо да приемете условията за използване на личните данни по проект UPLIFТ Youth и да декларирате съгласието си в съответните полета на формуляра. 

 • да имате желание и готовност да преподавате програмите на JA Bulgaria на младежите, с които работите, като в поддържате дневник за проведените занятия и ги насърчавате да участват в допълнителни възможности, които възникват за тях.