JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Само силно предприемачество може да е основа за постигане на икономически просперитет на българското общество

2018-04-23

Само силно предприемачество може да е основа за постигане на икономически просперитет на българското общество

 

JA България събра на едно място бизнеса, неправителствени организации и институции, за да направят заедно моментна снимка на предприемачеството у нас и да начертаят план за развитие на страната през образование и надграждане на ключовата компетентност предприемчивост и инициативност.

 

Джуниър Ачийвмънт България инициира в София първата експертна среща по инициативата EE-HUB, създаване на Български център за развитие на предприемачески компетентности и образование. София тех парк събра на едно място представители на правителството и бизнеса, за да обсъдят предизвикателствата, постиженията и пречките пред предприемаческата среда в България.

Сред участниците в срещата бяха Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, Желяз Енев, Директор на Дирекция „Икономически политики за насърчаване“ в Министерство на икономиката, Таня Христова, кмет на община Габрово, инж. Огнян Ценков, кмет на община Видин, Галина Томова, Връзки с обществеността, Ситибанк България, д-р Росен Димитров, Мениджър връзки с обществеността и институциите, Новартис България.

В рамките на експертната среща JA България покани участниците да се разделят в работни групи и да изработят план за въздействие върху всяка от зоните на предизвикателства, като определят и конкретни стъпки за подкрепа на предприемачеството и образованието по предприемачество у нас. Бяха разгледани съществуващи европейски модели, добри практики и препоръки, изготвени от европейския EE-HUB.

Г-жа Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България откри срещата като сподели: „Мисията на HUB-а в България е в няколко посоки, но основното, което може да се обобщи е подобряването на условията за развиването на предприемаческите компетентности и насърчаване на иновациите сред млади специалисти, чрез млади специалисти и обединение на различни заинтересовани страни в сферата на образованието, икономиката, заетостта и здравеопазването. Основната ни визия е насърчаване на предприемачеството и предприемаческото поведение като начин на отношение към средата, начин на мислене, за да постигнем успешно икономическо развитие на страната ни и просперитет за българското общество. Визията на Джуниър Ачийвмънт България е „От предприемчиви хора към щастлива нация!“ и смятаме, че това наистина отразява целите и пътя, който трябва да извървим, и който всъщност е новата реалност за голяма част от обществата и икономиките в Европа и целия свят. Надяваме се заедно, в рамките на една година, в сътрудничество с всички вас, да създадем условията за функциониране на такъв HUB.“

Работата в рамките на събитието протече в три тематични работни групи „Икономика и заетост“, „Образование и култура“ и „Здравеопазване“. Всяка група разполагаше с един час за дискусия около 3 въпроса относно моментното състояние и добрите практики в сектора, набелязване на заинтересовани лица/организации в сектора, конкрени идеи за изграждане на общност за насърчаване на иновациите и предприемачеството. Групата за икономика и заетост беше модерирана от страна на Надя Василева, Президент на Асоциация на агенциите за временна работа и г-жа Вера Петканчин, директор „Оперативни дейности“ на JA България, групата за здравеопазване беше модерирана от д-р Росен Димитров, Мениджър връзки с обществеността и институциите в Новартис България, а начело на групата за образование и култура застана изпълнителният директор на JAБългария, Милена Стойчева.

 

Целта на HUB-a е да обедини всички заинтересовани страни в сферата на предприемачеството, като им предостави платформа за работа по създаването на политики и прилагането на конкретни мерки на национално ниво за развитие на предприемаческите компетентности и образование, като ключов фактор за успешното икономическо развитие на страната и просперитета на българското общество. В международен план EE-HUB е стартира с подкрепата на Фондация Citi, в рамките на инициативата #PathwaysToProgress, а у нас създаването на центъра е подкрепено освен от Ситибанк България и от Novartis България.

 

Г-жа Галина Томова от Ситибанк България сподели: „Фондация Сити се фокусира върху няколко приоритета, един от тях са младежките програми. На въпроса защо, отговорът е съвсем логичен – децата са нашето бъдеще и искаме да гарнтираме нашето бъдеще като дадем знания и умения, като изградим начин на мислене, който ще помогне на младежите да се реализират успешно. В тази връзка наши основни партньори на глобално и локално ниво от дълги години са Джуниър Ачийвмънт и с тях прилагаме всичко това на практика в училища и в университети. Инициативата EE-HUB издига нашето партньорство на ново ниво. Следващата логична стъпка e всички партньори в инициативата да седнат на една маса и да намерят отговор на въпроса как всички тези хубави програми и идеи ще стана по-достъпни и ще достигнат до повече деца и млади хора.“

              

Д-р Росен Димитров от Новартис България благодари на JA България за това, което правят за младите хора в страната и сподели: „Предприемачеството се свързва с множеството грешки, през които се минава, за да се постигнат големите успехи и големите иновации. В медицината грешките са недопустими, защото могат да бъдат фатални. Медицинските специалисти се обучават да следват алгоритми и да работят по съответни клинични ръководства, за да се минимизират възможностите за допускане на грешки. Това променя тяхната нагласа и начин на мислене. С участието на Новартис в този европейски проект се опитваме да променим нагласата в посока на това, предприемачеството и търсенето на иновации в здравеопазването, да бъдат възприети като възможност за промяна на средата, в която работим.“

Инициативата се радва на подкрепа от страна на 6 министерства, както и 20 общини, с които JA България има споразумения. Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика сподели: „Предприемаческите умения са ключови от гледна точка на умения на работната сила, на хората, така че те са адаптивни към съвремения бизнес и към средата, независимо дали човек работи в администрацията, частния сектори или има собствена фирма. Предприемачеството е и възможност за създаване на нови работни места, така че Министертвото на труда и социалната политика подкрепя предприемачеството и развиването на тези умения.“

Следващата експертна среща на ЕЕ-HUB ще бъде международна и ще се проведе в началото на юни в Будапеща, където изпълнителният директор на JA България, Милена Стойчева ще модерира панел „Оползотворяване на въздействието на национално равнище“. В дискусията в унгарската столица участие ще вземат представители на бизнеса и на правителствата на шестте държави, в които EE-HUB стартира пилотно в края на 2017 г. – България, Турция, Словакия, Чехия, Румъния и Унгария.

У нас ще бъде организирана още една кръгла маса в края на юни 2018 г., на която да се съберат отново всички заинтересовани страни и да се стартира работа върху конкретни стъпки и план за действие – как да бъде въведено като модел предприемаческото мислене в различните сектори на икономическия живот в България.