JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Съвети при кандидатстване за работа от Бистра Ангелова, HP Inc. България

2018-11-07

Съвети при кандидатстване за работа от Бистра Ангелова, HP Inc. България

След възможността част от вас да бъдат мениджъри за един ден в HP Inc. България, Бистра АнгеловаСпециалист Подбор на таланти, дава някои препоръки за това как успешно да кандидатствате за работа. 

 

Кои са аспектите, в които по-често са добре подготвени двадесетгодишните кандидати за работа, и къде виждате слабости?

Младите таланти, които проактивно търсят възможности за развитие и реализация, умело и бързо боравят с комуникационни канали – отговарят експедитивно на запитвания от работодатели и следят социалните медии.

Това, което би подпомогнало младите кандидати за работа в намирането на подходяща професионална среда и посока, е съзнателният самоанализ на силните и слабите им страни. Една такава ясна самооценка би им дала идеи за най-подходяща професионална насока, където биха могли да реализират пълния си потенциал. От друга страна, способността им да комуникират ефективно и в конкретика тези елементи, които са силни или съответно подлежат на подобряване, би ги направила по-убедителни в мотивацията и представянето си като цяло в процеса на подбор.

 

Какви са тенденциите, свързани с мотивацията на кандидатите за работа?

За самите кандидати, както и за техния бъдещ работодател, е много важно да са наясно с приоритетите си от гледна точна на мотивация и с времевата им перспектива. Например дали основният смисъл на работата е да бъдат завършени определени задачи, което би довело до определено материално възнаграждение, или биха искали да учат дългосрочно и да търсят удовлетворение и реализация на личните си интереси и кариерни мечти. На тези въпроси индивидуален и искрен отговор може да намери самият кандидат, като това би го подпомогнало да намери най-подходящия си работодател.

Друг важен елемент от мотивацията са очакванията на кандидатите за професионалното им развитие. Все по-често се наблюдава тенденция очакванията да не са съобразени с реалността. Напоследък актуална тема е тази за самочувствието и увереността, които се демонстрират на интервю за работа. Тези компоненти сами по себе си са важни, но биха били още по-определящи за успеха на една кандидатура и кариерно развитие ако са комбинирани с конструктивна самокритичност.

 

Кои са меките умения, които открояват успешните кандидати?

Меките умения, които отличават силните кандидати, са свързани основно със способността за ефективна комуникация, адаптивността, както и умението за работа в екип. Тези характеристики са ключови особено в областта на технологиите и иновациите, където промените ежедневно ни провокират да сме креативни, гъвкави и колаборативни.

 

Какво място заема днес мотивационното писмо или тази практика остарява? Ако е така, какви са тенденциите сега?

Идеята за мотивационно писмо е изначално полезна за процеса на подбор от гледна точка на това, че дава възможност на кандидатите да персонализират кандидатурата си спрямо позицията и компанията, към които проявяват интерес, и да представят убедително мотивацията си. В практиката, обаче, повечето мотивационни писма съдържат общи послания, които не са достатъчно специфични за ролята и компанията и това прави този инструмент е неработещ.

Друг начин една кандидатура да се открои като силна и убедителна е поддържането на активен LinkedIn профил, който да дава достатъчно информация относно образованието, опита, кариерните предпочитания и професионални интереси на кандидата. Все по-чести практики като част от процеса на дигитализация са също така видео визитките.

Един от ефективните инструменти за подбор, които в HP използваме за стажантски позиции, е центърът за оценка. Чрез него в рамките на един ден имаме възможност както да се запознаем с предварително избрани кандидати и техните интереси и мотивация, така и да им представим културата и средата в компанията, както и възможностите за кариерно развитие.

 

HP interns

 

Възползвайте се и от възможността да видите как работи компанията чрез нейните стажантски програми. Вижте повече за стажантската програма на HP Inc. България тук. Очаквайте тук и видео от презентацията на Даниела Петкова в Кариерния форум "Професиите на бъдещето" на 30 октомври 2018 г. във форум "Джон Атанасов".