JuniorAchievementBulgaria
header_pic

SMARTUP Challenge от ДАБ и Фондация Сити

2014-12-12

SMARTUP Challenge от ДАБ и Фондация Сити

На 3 декември 2014 г. в Арена ди Сердика се състоя „Ден на младите иноватори“ (“Young Innovators Day”). Събитието сложи старт новия проект на Джуниър Ачийвмънт България и Фондация Сити – SMARTUp Challenge, който цели да намали младежката безработица, като подпомогне младите хора да станат по-конкурентни на трудовия пазар и да повишат своя потенциал да създават нови възможности за работа за тях и за другите.

Общо над 1000 младежи от Румъния, България, Унгария и Словакия получиха възможност да кандидатстват за участие в програмата SMARTUp Challenge. 50 студенти от България бяха избрани за участие като предоставиха решение на зададен казус в областта на предприемачеството и създаването на професии. В рамките на проекта студентите ще вземат участие в три интерактивни работилници организирани от Джуниър Ачийвмънт в периода декември 2014 – май 2015 г. и ще работят заедно с бизнес ментори от Citi, с които ще развият своите проекти.