JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Споразумение за сътрудничество по проект „Младежки Старт България“

2015-10-14

Споразумение за сътрудничество по проект „Младежки Старт България“

 

В началото на месец септември Джуниър Ачийвмънт България подписа споразумение с „Инициатива за обучение по предприемачество – събуждане, насърчаване и укрепване на предприемаческо мислене“ (Initiative for Teaching Entrepreneurship – IFTE) - Виена и Сдружение „Инициатива за обучение по предприемачество СМАРТ СТАРТ ЕВРОПА”, за сътрудничество по проект „Младежки Старт България“.

Проектът „Младежки Старт България“ се осъществява с подкрепата и сътрудничеството на  Столична община. В него са включени 24 училища и 96 учители. Целта на проекта е мултиплициране на Образователната програма „Youth Start Entrepreneurial Challenges” в рамките на проект на ЕС, в който участват министерствата на образованието на 4 страни (Австрия, Португалия, Словения и Люксембург). Това е програма с предприемачески предизвикателства, разработени на три нива,  за всички етапи на училищното образование:

1) Базово обучение по предприемачество – насърчаване на предприемачески умения в тесен смисъл: да разработват и прилагат своите собствени идеи;

2) Култура на предприемачеството – насърчаване култура на предприемаческо мислене и действие: предаване на компетенции и действия като креативност, готовност за поемане на риск и оценка на риска, ориентиране на и към целите, собствена инициатива, отвореност към новостите и социална чувствителност;

3) Гражданско обучение по предприемачество – насърчаване култура на гражданственост, автономия, отговорност за себе си и останалите: цел на обучението е изграждане на продължително активни граждани готови да изразят собственото си мнение.

ДАБ ще направи преглед на материалите по Програмата с оглед възможностите за нейното съчетаване с програмите на ДАБ. Становището и препоръките ще бъдат представени в рамките на второто от поредица обучения на учители, което ще се проведе през месец  януари 2016 г.