JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Среща с началници на регионални инспекторати по образование от цялата страна в Трявна

2015-02-12

Среща с началници на регионални инспекторати по образование от цялата страна в Трявна

Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ) продължава успешното си сътрудничество с Министерството на образованието и неговите регионални подразделения. На 6 февруари 2015 г. представители на организацията бяха поканени да изнесат презентация по време на редовната среща на началниците на регионалните инспекторати, която се проведе в Трявна. В рамките на презентацията бяха разгледани различни аспекти на съвместната работа – възможности за разширяване на сътрудничеството в посока по-ефективна организация на обучения на учители по места, подкрепа от страна на РИО за провеждането на инициативата „Мениджър за един ден“ на ДАБ по места, въвеждане на нови програми по финансова грамотност в училищата, популяризиране на онлайн платформата за интерактивно обучение, разработена съвместно от ДАБ и Самсунг. ДАБ изрази своята подкрепа и желание да съдейства за популяризирането на портала за кариерно ориентиране, разработен от МОН. Изказваме нашата благодарност към г-жа Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието, за любезната покана, както и към всички началници на инспекторатите, които ежедневно подкрепят нашите усилия в комуникацията с училищата в цялата страна.