JuniorAchievementBulgaria
header_pic

СТАРТ НА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ПРОЕКТ „ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

2021-11-16

СТАРТ НА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ПРОЕКТ „ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.
 
 
Проект „Практични финанси“ стартира през 2017 г. с изключителната институционална подкрепа от страна на Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов надзор, Националната агенция по приходите и инициативата за насърчаване на общностите към Европейската банка за възстановяване и развитие, както и с подкрепата на корпоративните партньори на проекта („БНП Париба Лични финанси“, NN България, Финансова група „Карол“, ПОК „Доверие“ АД, „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ и ДЗИ) и на целия финансов сектор в Република България, в лицето на: Асоциацията на банките в България, Асоциацията на българските застрахователи, Асоциацията на застрахователните брокери в България, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциацията на лизинговите дружества в България и Българската асоциация за потребителско кредитиране, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на управляващите дружества.
 
Проектът представлява целенасочено продължаване и надграждане на предходна инициатива на JA България за проучване и повишаване на финансовата грамотност на българските ученици, която се реализира през 2016 г. в партньорство с Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов надзор и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.  
 
От началото на проекта до сега, активна подкрепа от бизнеса, за създаване на учебното съдържание на образователна програма “Практични финанси”, е била споделена от: БНП Париба Лични финанси, УниКредит Булбанк, NN България, Финансова група „Карол“, ПОК „Доверие“ АД, „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ и ДЗИ
 
Устойчиво и неуморно, БНП Париба Лични финанси и УниКредит Булбанкза пета поредна година продължават да подкрепят българските училища за преподаване на учебното съдържание на програма “Практични финанси”, включително и с доброволци от своите екипи, които помагат на учениците да открият практическата страна на финансовата грамотност чрез серия от уебинари.
 
Устойчивата ориентация към трайно позициониране на темата за финансовата грамотност в българските училища през последните години, се затвърди чрез приетата през месец февруари 2021 г. Национална стратегия за финансова грамотност план за действие (2021-2025) към нея.
 
През 2021/2022 учебна година, проект „Практични финанси“ ще продължи да се реализира в 24 училища в страната, всяко от които ще има възможност да се включи с по 1 клас (група от 15 до 25 ученици от първи и втори гимназиален етап). Подходящият профил на учители, които да преподават финансова грамотност, е на специалисти по технологии и предприемачество в гимназиален етап, география и икономика, математика и информационни технологии.
 
 
За всички, училища които разпознават важността на проблематиката и имат желание да преподават образователната програма „Практични финанси“, независимо дали това ще се случва като част от раздел Б или В на училищния учебен план, сборна група или клуб по интереси, проект или инициатива, сме предвидили допълнителна възможност за подкрепа чрез: въвеждащо обучение на преподавател; учебници за учениците; хонорар за преподавателя; участие на всички ученици от класа в пет уебинара на учебен срок; участие във викторини по тематиката на уебинарите с решаване на кратък тест и издаване на сертификат при успешно справяне; сертификати за учениците, преподавателя, училището за участие в проекта за учебната 2021-2022 г. 
 
 
Заявки за участие в проекта, могат да подават както училища, които са участвали през последните години в проекта така и такива, които не са. Селекцията ще се извършва на базата на надлежно подадена регистрационна форма и приложено към нея попълнено и подписано сканирано копие на споразумение за участие в проект, което можете да откриете в секция ДОКУМЕНТИ на настоящата страница, заедно с официално писмо-покана от Милена Стойчева – Изпълнителен директор на JA Bulgaria.
 
 
Регистрации за участие в проекта се приемат не по-късно от 01.12.2021г., като се подават на следния линк: https://form.jotform.com/203163785393966.
 
Не пропускайте да се запознаете и с регламента на Национално състезание „Практични финанси“, което се реализира като част от календара на ученическите олимпиади и националните състезания на МОН: https://www.mon.bg/upload/28377/regl_NSast_Practical-Finance_22102021.pdf . През 2022 г. националното състезание ще се проведе на 9 и 10 април.
 
 
 
За повече информация можете да се обърнете към:
 
Жана Димова – Експерт „Обучения и проекти“, jana.dimova@jabulgaria.org; тел.: +359877161986.
 
Александра Парашкевова - Мениджър "Академични обучения и развитие на мрежата", aleksandra.parashkevova@jabulgaria.org+359877290844
 
 
Очакваме Вашите апликации и оставаме на разположение за въпроси.
 
 
С уважение,
Екипът на JA Bulgaria