JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Стартира регистрацията за Национално състезание "Виртуално предприятие" 2019/2020

2020-02-29

Стартира регистрацията за Национално състезание

 

„Виртуално предприятие” е състезание по предприемачество и социални иновации, което цели да мобилизира творческия потенциал на участниците, фокусирайки техните усилия върху търсенето на нови решения на вече съществуващи социални проблеми чрез използване на новите технологии. В хода на състезанието ученици и екипи от ученици се конкурират при създаването на продукт или услуга за решаване на конкретен социален проблем.

Състезанието е част от календара за провеждане на ученически олимпиади и национални състезания на Министерство на образованието и науката. През учебната 2019-20 година състезанието се реализира в партньорство между Джуниър Ачийвмънт България и 9 ФЕГ "Алфонд дьо Ламартин" град София.

Националното състезание „Виртуално предприятие” се провежда в два национални кръга. Първият кръг се провежда в онлайн среда и предполага възможност за индивидуално и екипно участие. Вторият кръг е присъствен и се реализира в гр. София. Участието в него е екипно, като ученическите отбори се формират служебно на място.

Кой може да участва?

В състезанието могат да участват ученици от I-ви и II-ри гимназиален етап (VIII – XII клас) от цялата страна. .

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Регистрацията за участие в състезанието се състои от две стъпки:

ПЪРВА СТЪПКА - Попълване до 10.03.2020 г. до 00:00 ч. тест по Социални иновации на следния линк: http://jayeapps.com/se360/index.php?pg=register&lg=bg до

Имайте в предвид, че регистрацията в платформата е екипна, т.е. е необходимо да откриете поне още 1 свой съученик или приятел, който иска да реши теста или да участва в националното състезание. След като последвате линка по-горе, кликнете върху бутон „Екип“, за да стартирате регистрацията.

Пред вас ще се появи екран, който показва следното: 

Попълването на теста ви дава възможност да преминете към втори етап на регистрацията и придобиване на СЕРТИФИКАТ за социално-отговорен бизнес.

ВТОРА СТЪПКА - Попълване на формуляр за кандидатстване на следния линк https://form.jotform.com/jabulgaria/virtualentr до 10.03.2020 г. до 00:00 ч., който ще ви даде право за участие в:

ПЪРВИ КРЪГ: Първият кръг на състезанието се реализира онлайн. Кръгът е национален. В него участват регистрирани индивидуални участници и/или екипи (до 3 ученици) от цялата страна. В първия ден от началото на Първи кръг (11.03.2020 г.) всички регистрирани участници получават по имейл предварителен казус, който следва да бъде решен и предаден в срок до 27.03.2020 г. до 00:00 ч. Решението на предварителния казус се представя чрез видеоклип с продължителност до 3 мин. Изискванията към съдържанието на видеоклипа са:

- да представи ясно решението, което предлага участника/екипа на зададения казус;

- да предлага решение на социалния проблем (социална иновация);

- да показва как ще се подобри или промени средата, ако решението се приложи на практика.

Всички регистрирани участници и попълнили теста за социални иновации ще получат инструкции за участие в първи кръг.

ВТОРИ КРЪГ: Националният кръг на живо се провежда в рамките на два дни – 10 и 11 април 2020 г., в гр. София. Право на участие в ВТОРИ КРЪГ получават всички индивидуални участници, които са разработили и предали решен казус по време на ПЪРВИ кръг, без оглед на броя на точките, които са им присъдени при междинното класиране.

С настоящия формуляр за кандидатстване (СТЪПКА 2) вие се регистрирате и заявявате своето участие в първи кръг от състезанието, като задължителен елемент от регистрацията е попълването на тест за социални иновации на горепосочения линк (СТЪПКА 1).

За повече информация и въпроси, можете да се обърнете към:

Венета Куйова-Терзиева

t: +359 2 989 43 61

m: + 359 889 51 99 53

е: veneta.kuyova@jabulgaria.org