JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Свободни работни позиции в Джуниър Ачийвмънт България

2014-09-18

Свободни работни позиции в Джуниър Ачийвмънт България

Oписание:

Джуниър Ачийвмънт България търси експерт „Маркетинг и организиране на събития“. Ако сте мотивирани да се развивате в динамична среда и да работите за организация с мисия, полезна за цялото общество, вие сте точният кандидат!

Джуниър Ачийвмънт е най-старата, най-голямата и най-бързоразвиващата се организация с идеална цел, която работи в областта на образованието по предприемачество, икономическа и финансова грамотност и формиране на предприемачески дух и култура на младите хора.

Изисквания:

Вид и равнище на образованието: завършено висше образование в областите маркетинг, връзки с обществеността, журналистика, но не ограничени единствено до тях.

Трудов опит:
- практически опит или трудов стаж по тази позиция дават предимство

Специални умения:

отлично владеене на приложенията на MS Office – Word, Excel, Power Point, Publisher;
отлично владеене на английски език;
отлично владеене на литературен български език;
опит в организирането на събития;
опит в работата със системи за управление на съдържанието на уебсайтове;
отлично познаване на образователните продукти (програми, състезания, събития, учебни материали) на организацията;
владеенето на компютърни програми за графичен дизайн е предимство.
Поведенчески характеристики: комуникативност, екипност, организираност, прецизност, аналитично мислене и умение за систематизиране на информация, отговорност, лоялност, инициативност, да се изразява ясно и точно с добра дикция, умение за работа в стресови ситуации, желание за работа с каузи.

Сфера на работа и основни отговорности:

Съвместно с мениджъра „Маркетинг и продажби“ провежда цялостната дейност на организацията по маркетинг и връзки с обществеността, като осигурява адекватно позициониране сред основните й целеви групи с цел изграждане и поддържане на нейната репутация. Ръководи логистичните процеси по организиране на събития.
Поддържа Facebook и Twitter профилите на организацията. Преценява и дава препоръки за включването в други социални мрежи.
Работи по ПР стратегия на организацията и медийни стратегии по различни проекти, в които донорите изискват да има медийна стратегия и медийно отразяване.
Поддържа основния уебсайт на Фондацията www.jabulgaria.org – управлява системата за качване на съдържание на български и английски език, изготвя текстове, организира съдържанието, прави необходимите актуализации на информацията.
Организира логистиката около всички събития на организацията – влиза в преговори и договаря цени за наеми на зали, техника, осигуряване на храна и всичко необходимо за гладкото протичане на събитията.
Съставя и разпраща месечния електронен информационен бюлетин на организацията.
Подпомага изготвянето на прес съобщения при подходящи поводи (събития, състезания, програми и др.) и участието на служители на организацията в медиите.
Съвместно с мениджъра „Маркетинг и продажби“ надзирава производството на рекламни брошури, фотографии, мултимедийни представяния, видеоматериали и др.
Съвместно с мениджъра „Маркетинг и продажби“ и директора „Оперативни дейности“ координира участието на организацията в ежегодната Световна седмица по предприемачество.
Предлагаме стимулиращо месечно възнаграждение при пълно спазване на трудовото и осигурително законодателство.

При проявен интерес моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на ja.bulgaria@jabulgaria.org до 12.09.2014 г., като посочите длъжността, за която кандидатствате.

Данните, които предоставяте, са защитени от ЗЗЛД. Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: София/България

Коментари

2015-08-25

2016-11-17