JuniorAchievementBulgaria
header_pic

ТУ Варна и JA България създават възможности за развитие на предприемачеството

2021-08-18

ТУ Варна и JA България създават възможности за развитие на предприемачеството

В началото на месец август, Джуниър Ачийвмънт България (JA България) и Технически Университет – Варна (ТУ – Варна) сключиха Меморандум за Сътрудничество. Документът бе подписан от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на ТУ – Варна и Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България.

 

Основни направления на партньорството са насърчаването и подпомагането на обучението на студенти (бакалаври, магистри и докторанти) и преподаватели в областта на предприемачеството и иновациите, чрез реализиране на учебни дисциплини в посочените области, както и чрез включването им в организираната от JA България пре-акселераторска програма Beyond (www.beyondaccelerate.com).

 

Beyond е най-новата програма на JA Bulgaria и дъщерната ѝ компания The Edge: R&BD, приложена за първи път през академичната 2019 – 2020 година. Програмата е насочена към студенти – с фокус върху по-високите академични нива, млади специалисти и преподаватели, които искат да работят по създаването и развитието на технологични стартиращи компании в три тематични области: (i) дигитални иновации в медицината и здравеопазването; (ii) “умни” градове и градска мобилност; и (iii) суровини и кръгова икономика. Beyond прилага модела на отворените иновации, което означава създаване на мултидисциплинарни екипи от хора с допълващи се опит и компетенции, които работят съвместно с крайна цел – създаването на работещи прототипи с възможност за комерсиализация.

 

Като част от договореностите по Споразумението, JA България и ТУ–Варна ще разработват и изпълняват съвместни международни проекти и програми в сферта на образованието, науката и иновациите с цел модернизация на висшето образование и подкрепа на конкурентостта на икономиката през smart специализация и иновативни бизнес модели. Конкретните направления на сътрудничеството са: (i) дигитални решения и иновации в здравеопазването и медицината; (ii) градска мобилност и умни градове; и (iii) кръгова икономика.

 

Като водеща организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование, JA България работи активно за развитието на предприемаческата екосистема в страната и региона и свързването й с Европейската мрежа от партньори, с цел представяне и обмен на добри практики.  JA използва т.нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието по предприемачество.