JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Участниците в Future Agro Challenge посетиха Брюксел

2015-11-13

Участниците в Future Agro Challenge посетиха Брюксел

 

Младите агропредприемачи,  участвали в конкурса на JA България Future Agro Challenge, се завърнаха от групово посещение в европейската столица по покана на евродепутата Владимир Уручев. Визитата в Европейския парламент е награда за доброто им представяне в проведения по-рано тази година конкурс, под егидата на Владимир Уручев.

Участниците представиха проектите си пред мрежите за обмен и партньорство на  Европейската комисия: Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) и Европейското партньорство за иновации "Селскостопанска производителност и устойчивост" (EIP-AGRI), както и пред експерти от Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" и представители на Европейския парламент.

Най-добрите проекти ще бъдат включени в базата данни с проекти и най-добри практики на Европейската мрежа за развитие на селските райони, което е високо признание не само за усилията на младите предприемачи, но и за съдействието от страна на екипите на МЗХ и Националната служба за съвети в земеделието при подготовката и реализацията на проектите.

От своя страна, агропредприемачите получиха актуална информация за възможностите за финансиране на техните дейности по линия на Общата селскостопанска политика, схемите за обмен на млади фермери, както и потенциалът за развитие на иновации в земеделието чрез сътрудничество с Европейското партньорство за иновации.