JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Учебни планове за профил "Предприемачески" 2019-2020

2019-09-04

Учебни планове за профил

 

Споделяме текста на писмо, което тази седмица изпратихме до училищата в страната. Надяваме се информацията да е полезна за всички, които ще имат програма предприемачески профил през предстоящата учебна година.

Като дългогодишен партньор на Министерството на образованието науката и водеща неправителаствена организация в Република България в областта на обучението по предприемачество, Джуниър Ачийвмънт България e разработила проекти на училищни учебни планове за профил „Предприемачески“ с и без интензивно или разширено изучаване на чужд език. Проектите за училищни учебни планове са създадени от екипа на Джуниър Ачийвмънт България съвместно с колеги – директори и учители, опитни в работата по профил технологичен „Предприемачество и бизнес“. Към м. септември 2018 г. над 120 училища в страната работят по профил „Предприемачески“.

Предвид опита и дългогодишните усилия на Джуниър Ачийвмънт България за въвеждане на предприемачеството в нашата образователна система и конкретните постижения в тази област (например: създаването на профила, приноса на организацията за включването на новия предмет „Технологии и предприемачество“ в задължителната подготовка и работата по проектите на учебните програми за него и за новия профил „Предприемачески“, както и участието в новите учебници), в началото на учебната 2019–2020 г., бихме искали да ви подпомогнем с допълнителни методически насоки относно планирането на учебни занятия, съобразно логиката, възприета при разработването на проектите на училищни учебни планове за профил „Предприемачески“, с цел гарантиране на качествена подготовка чрез балансирано, взаимосвързано и надграждащо се обучение по всички профилиращи предмети.

Ние сме убедени, че за успешното придобиване на профилирана подготовка е необходимо учениците предварително да са преминали основно подготвително обучение за профила още в първи гимназиален етап в рамките на Раздели Б и В. Това разбиране е заложено в проекта на учебния план, като неговата основна цел е да даде възможност за успешна подготовка за постигане на резултатите от обучението по предприемачество за придобиване на профилирана подготовка и за явяване на държавен зрелостен изпит (предстоящ за първи път през 2022 г.), и не на последно място – за изграждане на меки умения, необходими за бъдещата реализация на младите хора.

В този контекст, по-долу предлагаме на Вашето внимание систематизация на учебните дисциплини и техния хорариум, препоръчани за планиране и изучаване от ученицте в 8, 9 и 10 клас, обучаващи се в профил “Предприемачески” с и без интензивно или разширено изучаване на чужд език:

1. Учебни дисциплини, предвидени в първи гимназиален етап за осигуряване на предварителна подготовка и успешно полагане на държавен зрелостен изпит, в примерния училищен учебен план за профил “Предприемачески” с интензивно изучаване на чужд език:

За 8 клас:

Раздел Б – избираеми учебни часове:

· Въведение в предприемачеството – 72 ч.

Раздел В – избираеми учебни часове:

· Лични финанси – 36 ч.
· Други – 108 ч.

За 9 клас:

Раздел Б – избираеми учебни часове:

· Въведение в предприемачеството – 54 ч.

Раздел В – избираеми учебни часове:

· Лични финанси – 36 ч.
· Други – 108 ч.

За 10 клас:

Раздел Б – избираеми учебни часове:

· Въведение в предприемачеството – 36 ч.
· Счетоводство и бизнес анализ – 72 ч.
· Въведение в маркетинга – 36 ч.
· Други профилиращи предмети – 54 ч., като се препоръчва тези часове да за използват за преподаване на чужд език.

Раздел В – избираеми учебни часове:

· Учебна компания – първи модул – 72 ч.;
· Други – 72 ч.

2. Учебни дисциплини, предвидени в първи гимназиален етап за осигуряване на предварителна подготовка и успешно полагане на държавен зрелостен изпит, в примерния училищен учебен план за профил “Предприемачески” с разширено изучаване на чужд език:

За 8 клас:

Раздел Б – избираеми учебни часове:

· Въведение в предприемачеството – 36 ч.

Раздел В – избираеми учебни часове:

· Други – 144 ч.

За 9 клас:

Раздел Б – избираеми учебни часове:

· Въведение в предприемачеството – 90 ч.
· Лични финанси – 72 ч.
· Други профилиращи предмети – 72 ч., като се препоръчва тези часове да за използват за преподаване на чужд език.

Раздел В – избираеми учебни часове:

· Други – 144 ч.

За 10 клас:

Раздел Б – избираеми учебни часове:

· Въведение в предприемачеството – 36 ч.
· Счетоводство и бизнес анализ – 72 ч.
· Въведение в маркетинга – 36 ч.
· Други профилиращи предмети – 54 ч., като се препоръчва тези часове да за използват за преподаване на чужд език.

Раздел В – избираеми учебни часове:

· Учебна компания – първи модул – 72 ч.;
· Други – 72 ч.


3. Учебни дисциплини, предвидени в първи гимназиален етап за осигуряване на предварителна подготовка и успешно полагане на държавен зрелостен изпит, в примерния училищен учебен план за профил “Предприемачески” без интензивно и без разширено изучаване на чужд език:

За 8 клас:

Раздел Б – избираеми учебни часове:

· Въведение в предприемачеството – 36 ч.
· Лични финанси + практически модули – 72 ч.
· Други предмети – 144 ч.

За 9 клас:

Раздел Б – избираеми учебни часове:

· Въведение в предприемачеството – 36 ч.
· Счетоводство и бизнес анализ + практически модули – 54 ч.
· Въведение в маркетинга + практически модули – 36 ч.
· Други предмети – 126 ч.

За 10 клас:

Раздел Б – избираеми учебни часове:

· Счетоводство и бизнес анализ + практически модули – 54 ч.
· Въведение в маркетинга + практически модули – 36 ч.
· Учебна компания – първи модул – 54 ч.
· Други предмети – 54 ч.


За допълнителна референция, можете да използвате следния линк, на който са публикувани проектите за училищни учебни планове с и без интензивно или разширено изучаване на чужд език: https://www.jabulgaria.org/uploads/4/8/2684.pdf.

Разчитаме, че всички заедно ще надградим и доразвием положените усилия по създаването, утвърждаването и развиването на профила и че съвместните ни усилия ще допринесат за едно по-добро бъдеще на младежите, с които работим.

При въпроси и необходимост от повече информация, можете да се свързвате с:

Офис на Джуъниър Ачийвмънт България - ja.bulgaria@jabulgaria.org; +359 2 989 3660
Александра Парашкевова – Мениджър „Обучения и развитие на мрежата“, aleksandra.parashkevova@jabulgaria.org , +359 877 290 844


Жана Димова – Експерт „Проекти и обучения“, jana.dimova@jabulgaria.org, +359 877161986