JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Учебни предмети, които още не се преподават в училище, но биха променили бъдещето

2016-01-08

Учебни предмети, които още не се преподават в училище, но биха променили бъдещето

Вдъхновения от Световната седмица по предприемачество 2015

 

За осма поредна година Джуниър Ачийвмънт България беше домакин на Световната седмица по предприемачество за страната ни. Тя се проведе от 16 до 22 ноември в 125 училища с иновационни лагери и открити уроци, в които се включиха близо 4500 ученици. На участниците в иновационните лагери, зададохме казус, свързан с образованието.

 

Имате възможност да предложите нов предмет, който да бъде въведен в училище. Какво е вашето предложение? С какво този предмет би допринесъл учениците да са подготвени за това, което ги очаква в бъдеще? С какво точно този предмет има способността да направи света по-добро място за живеене?

 

Ние от Джуниър Ачийвмънт, като домакини на Седмицата и инициатори на иновационните лагери в училищата, сме особено заинтригувани от предложенията на учениците, защото те имат пряко отношение към промяната в образованието и образователната политика на България в момента. В края на октомври 2015 г. Министерството на образованието и науката даде на публично обсъждане новия Закон за образованието. В закона има предложения за нови предмети, които да бъдат въведени в училище. Те са предприемачество, което става задължителен предмет още в началния етап, и компютърно моделиране, което ще се изучава от трети клас. В програмите вече влиза и гражданското образование, което в прогимназията е интегрирано в останалите предмети, но от девети клас ще се изучава като самостоятелен учебен предмет.

Новите предмети имат потенциал да променят драстично уменията и конкурентоспособността на всички ученици след приключване на тяхното образование. Но дали подготовката за един пълноценен и щастлив живот се изчерпва с изучаването на тези предмети? Попитахме участниците в иновационните лагери и техните учители кои са най-интересните идеи за нови предмети. Споделяме някои от най-любопитните предложения:

 

 

68. СОУ „Академик Никола Обрешков” , София

 

Един от екипите, участвали в иновационния лагер от 68 СОУ, София предложи предмет ЖИВОТОЛОГИЯ. Обучението по него включва два етапа: „Социални дейности“ с теми благотворителни инициативи; опазване на околната среда; подпомагане на ученици със специални потребности; взаимопомощ. Във втория етап, „Животознания“, темите ще бъдат: комуникации; представяне на различни професии на учениците; запознаване на учениците с правата и задълженията им в обществото.

 

Езикова гимназия „Пейо Яворов“, Силистра

 

От ЕГ в Силистра се появиха няколко интересни предложения за нови предмети в училище. Отбор „Future“, който беше обявен за победител даде идеята за предмет ЕКСТРЕМНОСТ, който да включва теми: ядрена заплаха, земетресения, цунами, урагани, пожари, наводнения, агресия, тормоз, насилие.

Отбор „Еврика“ от същото училище даде идея за предмет ПРИЯТЕЛСТВО. Според отбора този предмет ще има способността да направи света по-добро място за живеене чрез следните теми: традиции и етноси; толерантност; самозащита и дисциплина; себеуважение; креативност във взаимоотношенията; междуетносни взаимоотношения

 

Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“, Първомай

 

Интересни нови предмети предложиха за изучаване и учениците от ПГСС „Васил Левски“, вдъхновени от казуса на JA България. Отборът-победител предложи час по МИСЛЕНЕ И КРЕАТИВНОСТ. Според младите предприемачи този предмет трябва да се изучава след 7. клас и да се води от учители със специална подготовка. Той би насочил учениците към творчество, мислене и дизайн. Така ще изгради у тях умение за решаване на проблеми и придобиване на способности за разсъждения, моделиране и творчество по произволни въпроси.

Заразителна с оптимизма си е и идеята за уроци по ЩАСТИЕ, дадена от отбор “Happiness”. Освен, че формулиракакво ще представляват този вид часове, отборът обясни  и защо днешните младежи не се чувстват щастливи – защото търсят щастието във вещите. Основната цел на предложения от тях предмет е подрастващите да се запознаят с възможностите сами да оформят живота си така, че да бъдат доволни от него. Уроците трябва да бъдат водени от психолог и да са веднъж седмично, да се посещават от деца на възраст между 11 и 16 години, защото тогава се оформя техния мироглед и би им помогнал да владеят емоциите си и да се научат да общуват помежду си.

 

Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, Петрич

 

Вдъхновени от казуса ни, учениците от ПГИТ в Петрич също дадоха своя принос в генерирането на идеи за нови учебни предмети. Участници в иновационния лагер предложиха предмет ИСТОРИЯ НА РОДНИЯ КРАЙ. Те считат, че е пропуск в образователната ни система фактът, че се изучава история на България и света, но малко се знае за историята на родния край и вярват, че този проблем може да бъде решен с помощта и съдействието на местните исторически музеи.

 

Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, Русе

 

Учебният предмет, който представи отбор „Елиас“ се нарича АРТ (А – артистичен; Р – рекреативен; Т- талант). Задачите, които трябва да реши този учебен предмет:

Времето, в което живеем е забързано и пълно с информация, но това не ни прави по информирани, а напротив. Лесният достъп до информация ни демотивира да я търсим, в случай, че не е наложително, а и не винаги „достъпната“ информация е коректна. Сфери като здравна култура, гражданско образование, опазване на околната среда; бизнес комуникациите, кариерното образование, науките и т.н. крият съществена информация, от която учениците се нуждаят. Желанието им е предметът да включва информативни дискусии по тези теми.

Чрез развитие на проблемите под формата на дебати по теми, интересни за учениците, ще се насърчава развитието на едно аргументирано критическо мислене. Чрез изкуство човек изразява себе си най-добре. Научно доказано е, че изкуството развива умствените способности на индивида, като го прави по-креативен и изобретателен.

Поставените задачи са в основата на идеята за предмета, който считат, че трябва да се изучава от 5. до 12. клас. Залагат се за разглеждане обширни теми от всички направления на живота, като в центъра са интересите на учениците и гледните им точки. Сред предвидените в учебния план предмети са: отношение към семейството и връстниците; грижа за околната среда; дискриминация; болестите днес; теми-табу; кариерен компас; себеизразяване чрез изкуство.

Важно за предмета, предложен от ПГИУ в Русе е, че поставя учениците като активната страна в учебния час. Функцията на учителя ще бъде насочваща и провокираща, а учениците ще поемат посоката на развитие на часа. Методът на оценяване ще бъде традиционния за българската образователна система, като личностното развитие на учениците ще бъде водещо.“

 

Професионална гимназия по електротехника и автоматика, София

 

Креативните идеи, разработени от учениците от ПГЕА могат да се групират в предмети по следния начин:

-       ДЕБАТИ – умението за аргументирано представяне и защита на гледна точка, умение да изслушване на различно мнение, представяне пред публика – вербална и

невербална комуникация.

-       БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО -  с възможност за разглеждане на ученика, като различен участник в движението (пешеходец, колоездач, водач на превозно средство) и за получаване на шофьорска книжка. Решаване на казуси, разиграване на ситуации, оформяне на пространство в двора на училището свързано с предмета.

-       ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ, ВОЕННО ДЕЛО И ОТБРАНА - дисциплиниране на учениците, изграждане на навици, военна подготовка, физическа устойчивост, възпитание в родолюбие, защита на човешките ценности и толерантност, опазване живота и здравето на ученика.

-       ПОДГОТОВКА ЗА ЖИВОТА – целта е да се изградят умения за иновативно мислене и реализация на идеи, да се насърчи креативността у учениците, работата в екип и реализацията на иновативни идеи. Разглеждат се условията за развитие на такава личност – семейна среда, ценности, разбиране, навици, насилие, подкрепа; избор на професия, приятелски кръг, любознателност и теоретична подготовка, изследване на предишен опит.

 

Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров”, Самоков

 

Учениците от ПТГ в Самоков дадоха също креативни предложения за нови предмети, сред които: БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР И ТРАДИЦИИ; НИЕ И ФИНАНСОВИЯТ СВЯТ; ОРАТОРСТВО И ЗАБАВА; СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ.

 
Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии, Разлог

 

Иновацията в образователния процес, предложена от ПГТХТ в Разлог е за предмет ЗДРАВНА И ХРАНИТЕЛНА КУЛТУРА. Темите, които учениците предвиждат са: стрес на тялото; недохранване; йо-йо ефект;  храносмилателни проблеми. Екипът разработил идеята вярва, че предметът ще привлече вниманието на голяма част от учениците. Той ще им даде представа за това, как да имат по-здравословен режим на хранене и чрез добра хранителна култура да имат хубава фигура.

 

Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, Ботевград

 

Отбор „Off-line“ от ПГТМ предлага въвеждане на нов предмет – ЖИВОТ СРЕД ПРИРОДАТА. Идеята на младежите е свързана с получаване на повече познания за добра екипна работа, умения за оцеляване, учене на открито, дори в лоши атмосферни условия. Предметът ще се изучава от 8. до 12. клас.  Забавните дейности от обучението са: кану-каяк, стрелба с лък, колоездене, концерти край лагерния огън.

Друга интересна идея на ученици от същото училище е на отбор „Бъдеще“, с учебен предмет БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ и следните теми за разглеждане: какво е благотворителност; доброта;  взаимоотношения между хората; грижа; подкрепа и взаимопомощ. Целта на дисциплината е да научи учениците на добродетели; да бъдат добри един към друг; намаляване на  агресията между учениците. В часовете по практика учениците ще изработват (от достъпни за тях материали - напр. шишарки, конци и др.) предмети, които ще продават, а средствата ще даряват на деца в нужда.

Победител в иновационния лагер, провел се в училището, е отбор “Happy life” с предложението им за предмет РЕАЛИЗАЦИЯ И ЩАСТИЕ, който те предлагат да се изучава в 11. клас. През първия срок часовете ще са теоретични, а през втория всеки един ученик ще трябва да изработва проект как той иска да се реализира в бъдеще. Целта е  да се помогне на учениците в тяхната правилна ориентация за професионалната им реализация и как да превърнат хобито си в професия. Екипът, предложил този предмет предвижда в програмата теми: щастие; доброта; любов; уважение; култура и взаимоотношение между хората; как да си прощаваме; как не всичко се случва по правилата и др.

 

95. СОУ „Проф. Иван Шишманов”, София

 

Учениците от 95. СОУ работиха не върху концепция за нов предмет, а върху обогатяване на досегашните – във всички етапи на образователния процес.

За децата от 1. до 4. клас е много важно да познават природата и нейните дарове от малки. Идеята им за тази възрастова група е децата да имат възможност да обработват малки овощни и зеленчукови градини.  С помощ от родителите и класния ръководител те ще могат да наблюдават процеса на растеж и развитие, ще се поизцапват (както обичат всички деца) и ще се учат – всичко това в часовете по ГРАДИНАРСТВО.

Другата им идея е известна, но все още не е често приложима в българските училища. Предложението им е часовете по КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ да станат задължителни за малчуганите от 5. до 7. Клас – но не само с традиционните тестове и проучвания за подходяща бъдеща професия, а с видео лекции от хора, занимаващи се с различни професии, интервюта и уроци на живо. Всичко – с цел да се предотврати грешния избор на гимназия след 7. клас.

В гимназиален етап предложението на учениците от 95. СОУ в София е за допълнителни часове, в които учениците няма да бъдат оценявани но ще бъдат част от учебния план и дипломата. Учейки занаят и професии като свирене на китара, шиене, програмиране, спортове и др., тийнейджърите ще имат реалната възможност да опитат всичко преди да изберат своя път в живота.

 

Прави впечатление, че учениците имат нужда от повече знания за живота, за щастието и за успешната реализация. Ние от Джуниър Ачийвмънт България ще продължаваме да вдъхновяваме младите хора с нашите програми, курсове и събития да ценят свободната инициатива, да превръщат идеите си в реалност и да се чувстват щастливи и удовлетворени в живота си. В работата си екипите от ученици в училища в цялата страна получиха менторство и от служители на General Electric, като част от глобалната доброволческа кампанията на енергийния гигант.

Завършваме този обзор на идеите за нов предмет, вдъхновени от казуса ни за Световната седмица по предприемачество 2015 с една история, разказана от Джон Ленън: "Когато бях 5-годишен, майка ми ми каза, че щастието е ключът към живота. Когато отидох на училище и ме попитаха какъв искам да стана, когато порасна, написах „щастлив“. Те ми казаха, че не съм разбрал задачата, а аз им казах, че те не са разбрали живота."