JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Учебниците ни за 2., 6. и 8. клас по технологии и предприемачество са окончателно одобрени от МОН

2017-08-15

Учебниците ни за 2., 6. и 8. клас по технологии и предприемачество са окончателно одобрени от МОН

 

Новите ни учебници за 2., 6. и 8. клас по технологии и предприемачество, разработени съвместно с ИК „Анубис“  и издателство „Булвест 2000“, са окончателно одобрени от МОН!


Благодарим на всички учители, които гласуваха с „приложим“ за тях!

Във всеки учебен комплект има книга за учителя, албум или работни листове и електронен учебник, също одобрени от МОН. Убедени сме във високото качество на учебните материали, което ще ти направи безценен помощник за учителите.

 

Вярваме, че нашите учебни комплекти по технологии и предприемачество ще провокират творческия потенциал на учениците и ще им помогнат да изградят умения, които ще са им полезни през целия живот.

 

От особена важност за нас е учебникът по технологии и предприемачество за 8. клас, с който ще стартира подготовката за новия профил „Предприемачески“ съгласно училищния учебен план, разработен от Джуниър Ачийвмънт България (http://www.jabulgaria.org/gallery/documents/5). Основно предназначен за паралелките без разширено или интензивно изучаване на чужд език, той също така е предвиден и за предмета въведение в предприемачеството и при паралелките с разширено или интензивно изучаване на чужд език съгласно училищния учебен план запрофил „Предприемачески“.

 

Джуниър Ачийвмънт България ще продължи да предоставя цялостна методическа подкрепа на училищата, които са избрали да работят с нас по новия профил „Предприемачески“!


Информация за допълнителните безплатни материали от издателствата можете да намерите тук, а примерните годишни разпределения ще откриете тук или на нашия уебсайт http://www.jabulgaria.org/gallery/documents/7

 

Издателствата гарантират, че всички учебници ще бъдат доставени в училищата навреме за новата 2017/2018 учебна година.

 

Съвременни измерения на обучението по ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО във 2. клас

 

 

Технологични и предприемачески компетентности чрез ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 6.клас

 

 

Изграждане на предприемачески умения чрез обучението по ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО в 8. клас