JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Ученици предложиха работещи бизнес идеи в унисон с принципите на кръговата икономика

2017-06-27

Ученици предложиха работещи бизнес идеи в унисон с принципите на кръговата икономика

 Инициативата е част от проекта GREENT на JA България и допълнение към иновативен комплект за преподаване на зелено предприемачество в училище

 

40 гимназисти от цялата страна, които участваха в пилотното преподаване на новосъздадено първо по рода си за целия свят учебно съдържание по зелено предприемачество, се включиха в иновационния лагер, организиран от JA България.

Разделени в екипи от по 5 души, учениците работиха над казус за генериране на бизнес идеи, работещи в унисон с принципите на кръговата икономика, а в начинанието ги подкрепиха бизнес ментори на Джуниър Ачийвмънт – Пламен Пенков, Елена Радева, Ангел Георгиев, Ася Станчева и Деница Събева. В края на деня отборите презентираха своите идеи пред жури ангажирано с темите на зеленото предприемачество – Данита Заричинова от Екологично сдружение „За земята“, Стоян Фълджийски от Сдружение „Екосистем Юръп“, Ивайло Илиев, алумни по програмите на JA България и предприемач със собствен бизнес и Милан Рашевски от Асоциацията за строителство с естествени материали.

 

Първа награда и аплодисментите на журито получи екип ученици, който търси нови възможности за рециклирането на домашните отпадъци, чрез идеята си за иновативна кофа за боклук.

На второ място беше идеята на друг екип, за поставяне на нов вид настилка, първоначално – тестово в училищата, която поглъща енергията, отделяна от хората при движението им и я трансформира в обикновена електроенергия.

Третото място спечели концепцията за използване на таблет, който да замени хартиените учебници на всеки ученик от 1 до 12 клас. Екипът беше направил подробни изчисления колко дървета загиват, за да се направят учебниците само за 1 ученик за цялото му обучение в училище и предложиха ясен финансов план, основан на икономическа логика.  

 

„Кръговата икономика е от ключово значение не само за конкурентноспособността на Европейския съюз, но и за прехода към бизнес, основан на истинско уважение към околната среда като неизбежен фундамент, който прави възможно съществуването на обществата и икономиките. Днешният иновационен лагер показа, че младите хора интуитивно усещат посоката, в която трябва да се развиват бизнес идеите в новата икономика, но имат нужда от систематични знания по темата“, сподели Вера Петканчин, директор „Оперативни дейности“ в Джуниър Ачийвмънт България и главен координатор на проекта

 

Иновационният лагер беше елемент от проекта GREENT, иницииран от Джуниър Ачийвмънт България и съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Партньори на българската неправителствена организация са още 4 организации от европейската мрежа на Джуниър Ачийвмънт – от Гърция, Румъния, Латвия и Норвегия. Мисията на проекта е да създаде образователни инструменти, които да помогнат на учителите в Европа да изградят у своите ученици мисловна нагласа за екологосъобразно предприемачество[1]. Вече напълно завършени са методология за преподаване на зелено предприемачество чрез метода на blended learning (смесено обучение, използващо онлайн технологии в съчетание с традиционно преподаване в класната стая), учебна програма по зелено предприемачество и наръчник за учителя с 36 напълно разработени урока, съдържащи насоки и идеи за активности, които учителят може да използва в клас.

Изчерпването на природните ресурси е факти бизнесът и икономиката имат нужда от радикална трансформация, за да могат да осигурят по-добър живот за бъдещите поколения. Тази трансформация вече е започнала на много места, като само в Европейския съюз над 4 милиона души работят в предприятия, част от т.нар. „кръгова икономика“. За да може промяната да се случи в голям мащаб обаче е нужно изграждането на ново екологосъобразно и предприемачески ориентирано съзнание в цяло едно поколение. Учебният комплект по зелено предприемачество, разработен от Джуниър Ачийвмънт България, отговаря именно на тази нужда, отчитайки, че към момента образователните системи изостават в предлагането на интерактивно, модерно учебно съдържание по тази тема. В рамките на уроците учителите и учениците ще могат да се запознаят с множество успешни и вдъхновяващи модели на устойчив бизнес, който създава положителен ефект за природата и обществата. Предвидена е възможност за младите хора да разработят и свои собствени идеи за устойчив бизнес в 7 лесни стъпки, които ги превеждат през процеса на предприемаческо откритие и бизнес моделиране за устойчив бизнес.

 

От новата учебна 2017-2018 година всички желаещи учители в България ще могат да ползват създадените ресурси напълно безплатно. Джуниър Ачийвмънт България ще предлага и обучения на учители, които се интересуват как да преподават зелено предприемачество, като курсовете са одобрени от Министерството на образованието и науката в рамките на Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на педагогическите специалисти и ще носят кредити на посетилите ги учители.

Проектът GREENT ще приключи със заключителна международна конференция в края на септември 2017 г. в София. Организациите партньори разглеждат тази конференция само като поредна стъпка в своята стратегия за разширяване на преподаването по темата зелено предприемачество, като вече имат ясен план как да го направят достъпно за повече ученици в Европа и света.

 

[1]Тази мисловна нагласа включва всички черти на предприемаческото мислене (толерантност към риска и несигурността, приемане на неуспеха и умение да се учиш от него, самостоятелно учене, желание за действие, целенасочено любопитство и креативна увереност), но погледнати през призмата на нагласа за устойчивост, която се характеризира с холистично мислене (мислене в цялост), социална и екологична етика, която уважава цеността на всички живи същества, отговорно потребление, сътрудничество и работа в екип, отчитане на всички разходи и негативни екологични ефекти в оценката на един бизнес, демокрация и придържане към принципа на предпазливостта.