JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Ученици проектираха финансовото бъдеще на свой връстник 

2018-06-26

Ученици проектираха финансовото бъдеще на свой връстник 

 

Иновационният лагер е елемент от програмата „Практични финанси“ на JA България, а младежите трябваше да мотивират финансово редица житейски стъпки – от избора на университет и професия, до решението за сключване на брак

 

32-ма ученици, завършващи 9. и 10. Клас от Варна, Габрово, Пазарджик, Русе, Благоевград, Сливен, Пловдив и София решаваха казус, свързан с управлението на личните финанси. Младежите разполагаха с около 4 часа и подкрепата на ментори от финансовия сектор, по време на иновационен лагер, организиран от JA България. Събитието беше ключов елемент от пилотната фаза на проекта и програмата „Практични финанси“, която стартира през втория срок на тази учебна година в 25 училища в страната. Разпределени в екипи от по 6 и 7 души учениците оформиха своите консултантски съвети към героя от казуса Иван, който е техен връстник и трябва да мотивира и от финансова гледна точка решенията за инвестиция в образование, жилище, автомобил, сключване на граждански брак.Учениците обсъдиха своите идеи и формулираха консултантски съвети за клиента, като почерпиха опит от своите ментори – представители на партниращите компании на „Практични финанси“.  

 

В презентации от по 4 минути учениците дадоха своите финансови обосновки пред авторитетно жури: Анастас Петров, изпълнителен директор на NN България, Даниел Ганев, изпълнителен директор на Финансова група Карол, Димитър Димитров, заместник-управител на БНП Париба Лични финанси и Вера Петкачнин, оперативен директор на JA България.

 

Екип „Бизнес“ впечатли журито с най-добра аргументация на финансовия казус и най-добре обоснова своята консултация към клиента. Членове на екипа-победител бяха учениците Ирина Антонова (МГ „Д-р Петър Берон“, Варна), Айдоан Балъкчиев (ПМГ „Константин Величков“, Пазарджик), Петьо Недев (МГ „Баба Тонка“, Русе), Радостина Стоянова (ППМГ „Добри Чинтулов“, Сливен), Михаела Войнова (108. СУ „Николова Беловеждов“, София).

 

„Участието в „Практични финанси“ ми помогна да изградя собствения си план за развитие в живота“, сподели ученичката от Варна Ирина Антонова. „Не вярвах, че ще се сработим толкова добре като екип, но успяхме и колективно стигнахме до победата“, допълни Айдоан Балъкчиев от Пазарджик, също член на отбора-победител.

 

Заедно с учениците, за иновационния лагер в София дойдоха и техните преподаватели, които се включиха в специална сесия за учителите по проекта и планиране на следващите дейности от есента. „Аз влязох в пилотната фаза на „Практични финанси“ с голяма надежда. Бях много амбицирана да увлека колкото може повече ученици да се включат и съм доволна, че имаше реален интерес от учениците – работих с цели три класа. Децата искат да работят и искат да участват.“ сподели Величка Милева, учител от ПМГ „К. Величков“, Пазарджик, която получи сертификат за най-активен учител в пилотната фаза на програмата. Освен нея, за своя ентусиазъм и постигнати резултати в рамките на стартовия етап на „Практични финанси“ и за работата с няколко класа беше отличена и Нели Тихомирова, учител от МГ „Баба Тонка“, Русе. 

 

„Практични финанси” надгражда компетентностите, усвоявани в рамките на общообразователната подготовка, което благоприятства въвеждането му като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка. В следващите два месеца предстои финализиране на учебното съдържание в смесен формат на обучение (познатото преподаване в клас, комбинирано с използване на дигитални ресурси), както и издаването на учебник „Практични финанси“, който екип на Джуниър Ачийвмънт България разработва, а корпоративните и институционални партньори на проекта се включват с казуси от практиката.

 

„Традиционният метод на обучение, комбиниран с включването на дигитални технологии, помага на учащите да усвоят материала по-продуктивно. След завършването те ще могат да разберат как финансовите избори, които правят допринасят за постигане на желанията им“ –сподели Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България и допълни „Финансовата грамотност е неразделна част и важен елемент от ключовата компетентност предприемчивост и инициативност, изведена от ЕК. А „Практични финанси“ носи това име, защото съществена част от модела на създаване на съдържание от JA и стойността за образователната система и учениците е в това, че осигуряваме практическа насоченост с участието на бизнеса.

 

Основните корпоративни партньори на „Практични финанси“ са NN България, БНП Париба Лични финанси и Финансова група Карол. С подкрепа за реализацията на програмата се включиха още ДЗИ, Булстрад Живот Виена Иншуарънс Груп и ПОК Доверие. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) удвои сумата, генерирана от бизнес партньорите и направи възможен старта на проекта в края на миналата година.

 

„За NN България проектът „Практични финанси“ е важно продължение на дългосрочните ни усилия за повишаване на нивото на финансова грамотност в страната. Още от 2001 г. сме ангажирани с редица инициативи за усъвършенстване на знанията и уменията за управление на личните финанси, последните от които са проект за подобряване на финансовата грамотност на студентите в неикономическите университети в България и ръководство с финансови работилници за учители, деца и родители „За парите и други важни неща: Първи стъпки“. И през новата учебна година – 2018/2019 - ще насърчим нашите служители и финансови консултанти да се включат в учебните занятия като ментори, запознавайки учениците с конкретни примери от сферата на животозастраховането и пенсионното осигуряване.“, каза Анастас Петров, Изпълнителен директор на NN България.

 

„За нас този проект е много важен, защото той се базира на ценностите и философията, които Финансова група Карол изповядва – а именно, да работим с младите хора за подобряване на финансовата и инвестиционната им култура. Това допринася за напредъка на всеки един от нас и на обществото като цяло. Програмата „Практични финанси“, подкрепена и от държавата, и от финансовия сектор, вярваме, че ще допринесе това поколение да е първото, което няма да произнася думи като възрастен човек и пенсионер със съжаление. Радостно е, че виждаме как младите хора вече започват да вземат в свои ръце финансовото си бъдеще.“ – сподели Даниел Ганев, изпълнителен директор на Финансова група Карол.

 

За БНП Париба Лични Финанси, като корпоративен партньор на проекта „Практични финанси“, проектът е стойностен и с пилотната му фаза отбелязваме напредък. Положителен резултат е, че учениците се запознаха с основите на управлението на личните финанси, което ще им даде повече свобода и знания да вземат разумни и аргументирани финансови решения. Като една от водещите компании в областта на потребителското кредитиране в България вярваме, че инвестициите, които правим в областта на финансовата грамотност ще доведат до израстването на едно ново поколение клиенти – по-информирани, по-отговорни и с по-високи изисквания. Участието ни в проекта е естествено продължение на политиката да бъдем прозрачен и отговорен партньор на клиентите с фокус върху техните интереси.“- каза Жозе Салойо, управител на БНП Париба Лични Финанси.

 

Институционални партньори на Джуниър Ачийвмънт в провеждане на пилотната и същинската фаза в училище са Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходи. Със своята ценна експертиза и осъзнаването на необходимостта от преподаване на лични финанси в училище, инициативата подкрепят и представителите на финансовия сектор – Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Българска асоциация за лизинг (БАЛ), Българска асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД).

 

Първата пълна академична година на изпълнение на програмата ще бъде новата учебна година – 2018/2019, когато в рамките на 72 учебни часа или два срока, „Практични финанси“ ще се преподава в 50 училища в България, отново с подкрепата на ментори от бизнеса, представители на корпоративните партньори на инициативата.