JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Ученици упражняват практични финанси

2019-04-08

Ученици упражняват практични финанси

 

Ученици от 9 до 11 клас ще вземат участие във финансов иновационен лагер по програмата „Практични финанси“. През следващата учебна година още училища ще могат да въведат предмета в клас.

 

Ученици от 50 класа се подготвят да вземат участие в края на месец юни във финансов иновационен лагер в София. Най-запалените и ангажирани 50 младежи от общо 1100, които участват през тази година в програмата „Практични финанси”, ще решават практически финансов казус и ще сверят знанията си с ученици от цялата страна, подкрепени от ментори от бизнеса.

Инициативата е елемент от проекта, стартиран от JA България и финансовия сектор у нас, в лицето на 8 браншови организации - Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Българска асоциация за лизинг (БАЛ), Българска асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД). Институционални партньори на проекта са Министерство на науката и образованието (МОН), Комисия за финансов надзор (КФН), Национална агенция за приходите (НАП). Финансирането е осигурено от Европейската банка за възстановяване и развитие, с Инициатива за общностите, БНП Париба Лични Финанси, NN България и Финансова група Karoll. Бизнес доброволци от БНП Париба, NN България, Karoll, Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп, ДЗИ и ПОК „Доверие“ АД, посещават 50-те училища в страната като бизнес ментори и помагат на учениците и учителите да включат темата за личните финанси в своето ежедневие.

„Изграждането на мост между образованието и бизнеса винаги е било мисия и цел на нашата организация, а работата в клас на доброволците е това, което прави за учениците знанието практическо. Магическият инструмент за превръщане на теорията в практика е самото присъствие и участие на финансистите в клас. Много сме щастливи с положителната обратна връзка и от учениците и от учителите, за представянето на  менторите.“ – сподели Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България.

През тази година „Практични финанси“ се преподава в София, Габрово, Варна, Разлог, Бургас, Златица, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Русе, Сливен, Г. Оряховица, Ямбол, Казанлък, Вълчи дол, Враца, Ловеч, Видин, Вършец, Тетевен, Провадия, Добрич, Златоград, Пирдоп, Елин Пелин, Велико Търново и Кърджали. Ето какво споделят партньорите от бизнеса за участието на доброволците в клас:

„Проектът „Практични финанси” е стъпка напред към подобряване на знанията на младите хора в сферата на управлението на личните финанси. Финансовата грамотност е базисна функционална компетентност, която е необходимо да се възпитава и развива, а участието на доброволци от NN в клас подпомага учебния процес и допринася за това сложни и абстрактни теми, свързани с финансовото планиране, в т.ч.  животозастраховането и пенсионното осигуряване, да звучат достъпно и интригуващо. Вярваме, че допринасяме за това децата ще бъдат по-подготвени за решенията, свързани с управлението на техните пари в бъдеще.“, каза Николай Стойков, главен изпълнителен директор на NN Животозастраховане и NN Пенсионно осигуряване.

„За БНП Париба Лични Финанси, като корпоративен партньор на проекта „Практични финанси“, добавената стойност на програмата е видима. Благодарение на знанието и опита, които споделяме, учениците се научават да вземат информирани финансови решения. А това е инвестиция в бъдещето им – от една страна те ще са по-отговорни към личните си финанси, а от друга - научават какви знания и умения са им необходими, за да се реализират успешно във финансовия сектор. Подкрепата за повишаването на финансовата култура на хората е заложена в ДНК на нашата компания и подкрепата ни за проекта „Практични финанси“ е една от важните стъпки за развитието на поколение от по-отговорни и разумни хора, които умело управляват личните си финанси. Интересът от страна на учениците и доброволците е още едно доказателство, че и ние като водеща финансова компания, и те като учащи, приемаме проекта като полезен и стойностен.“ – сподели Жозе Салойо, управител на БНП Париба Лични Фианнси.

 „Програмата „Практични финанси“ дава добра база и мотивира младежите и техните семейства да управляват личните си финанси. Срещите на доброволците в различните градове на страната показаха, че учениците търсят именно практичните знания, пречупват информацията през своя опит и очакват реални казуси. Надяваме се, че менторите са успели не просто да им покажат практическото приложение на новата за тях тематика, но да им помогнат да мислят дългосрочно и да разберат, че сами изграждат своето бъдеще на база предварително обмислени финансови решения.“ – сподели Станимир Каролев, основател и председател на Съвета на Директорите на Финансова група Карол.

Учебният курс по „Практични финанси“ се състои от 12 теми, които покриват 72 часа и се преподава в гимназиален етап във всички видове училища, като част от часовете по избираема и факултативна подготовка в средни, профилирани, професионални и езикови училища. Програмата прави интердисциплинарни връзки с предмети като математика, български език и литература, информационни технологии, история и цивилизации, гражданско образование, което улеснява въвеждането на финансовата грамотност като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка. Същевременно „Практични финанси“ доразвива „Лични финанси“ – образователна програма, разработена от Джуниър Ачийвмънт България, предназначена за разширена или допълнителна подготовка на ученици от VІІІ клас. Така се осъществява приемственост с обучението по предприемачество в първи гимназиален етап в частта, свързана с финансовата грамотност, като усвоените знания, умения и отношения се разширяват, надграждат и задълбочават.

 „Практични финанси“ е интересна и любопитна за учениците програма, тъй като им предлага нещо различно по един практически ориентиран и вълнуващ за тях начин. Въпроси, които на пръв поглед са познати, придобиват съвсем ново измерение и значимост. С удоволствие наблюдавам как с течение на учебния материал, учениците започват по-осъзнато и по-отговорно да разсъждават за финансовото планиране. Виждат и това, че управлението на парите е важно за всички сфери от живота. Независимо от това какъв ще бъдеш – инженер, лекар или собственик на бизнес, е важно да можеш да управляваш парите си и обратно – ако не управляваш добре парите си, би могъл да пропуснеш възможността да си този, който желаеш да бъдеш. Срещите с доброволци от финансовия сектор са изключително вълнуващи, защото привнасят освен практическа ориентация и личен пример, който е важен за младежите. Полезността на този тип обучение е безспорна и то трябва да продължи.“ – каза за програмата „Практични финанси“ Диана Фиданова, учител в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София

Учениците от 50-те класа вече разпознават начините, по които финансовите избори влияят върху качеството им на живот. Участниците в иновационния лагер, който ще се проведе на 24 юни в София, ще могат да покажат на практика усвоените знания и изградено практическо отношение, мислене и поведение към личните финанси, като в решаването на казуса ще бъдат подкрепени от бизнес ментори от компаниите–партньори на проекта.

„Доброволците трябва да се справят с много предизвикателства. Първо е необходимостта да предадеш теоретични и практични познания в областта на финансите на разбираем и достъпен за учениците език и да привлечеш вниманието им по тема, която е далечна за тях. Второто предизвикателство е да се „пребориш“ с наслоени и често неверни разбирания и нагласи относно ролята и функцията на някои финансови продукти – например кредитите. Често „семейния съвет“ е по-скоро негативно настроен към използването на кредитни продукти, а истината е в баланса. Всеки кредит може да бъде много полезен ако се използва по правилния начин. Като всяко нещо.“ – сподели за участието си като бизнес доброволец в програмата Ралица Захариева, директор „Управление на промяната“ в БНП Париба Лични Финанси.

През следващата учебна година програмата „Практични финанси“ ще бъде отворена и за всички училища в страната, които желаят да я въведат в раздел „Б“ и раздел „В“ на своите учебни планове. За да стартират с преподаването на курса, директорите ще могат да се обръщат към Джуниър Ачийвмънт България  за обучение на учители, което да ги въведе в спецификата на програмата – вече има планирани обучения за 8 и 9 юни в София и 15 и 16 юни във Варна.