JuniorAchievementBulgaria
header_pic

„Учителите като лидери и професионални ръководители“ – квалификационен курс за обучители по предприемаческите програми на JA

2015-05-11

„Учителите като лидери и професионални ръководители“ – квалификационен курс за обучители по предприемаческите програми на JA

 

От 26 до 28 април в Националния  център за подготовка на ученици за олимпиади  се проведе  квалификационен курс за обучители по предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт с финансовата подкрепа на програма „Развитие на педагогическите кадри" на Министерството на образованието и науката. В курса на тема: „Учителите като лидери и професионални ръководители“ взеха участие 35 учители от цялата страна. Основен лектор  беше Лезли Хетерингтън, преподавател от Университета на Кеймбридж и Института по предприемачество в Университета на Абърдийн, Шотландия.

Специализираният курс надгражда постигнатото по НП „Квалификация”. Целта му е да насърчи инициативността и творческото поведение на учителите и да ги мотивира да прилагат нови методи за изграждане на лидерски качества в учениците, както и да повишат уменията си като обучители по предприемачески програми.

 

В обучителната програма бе поставен акцент върху разширяване на информираността на учителите относно нови методи и техники на преподаване, които насърчават развиването на предприемачески компетентности и реализиране на бизнес и социални идеи в учебна среда.  Сред разгледаните теми бяха теорията за ситуационното лидерство на Кен Бланчард, седемте навика на високоефективните хора на Стивън Кови и поставянето на лични цели чрез използване на модела SMART/SMAaRT. За въвеждане в теоретичните постановки бяха използвани разнообразни практически дейности и работа по групи, общи дискусии и рефлексия върху наученото. В края на обучението и на база предварително попълнения тест за ключовите силни страни, всеки участник създаде свой личен профил, лидерска декларация и ангажимент.

 

Като последваща дейност и въз основа на практическото прилагане на усвоените в обучението техники и подходи, участниците ще подготвят методически разработки, свързани с изграждането на лидерски умения чрез обучението по предприемачество, които ще бъдат публикувани през октомври 2015 г. в специален сборник с научно-приложен характер.

 

В анкетите за удовлетвореността от курса, участниците подчертават практическата полза от такъв тип обучения и  препоръчват те да бъдат провеждани редовно, защото помагат за професионалното израстване на преподавателите.