JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Удължава се срокът за регистрация в международно онлайн състезание „Социални иновации“ (Social Innovations Relay)

2020-01-16

Удължава се срокът за регистрация в международно онлайн състезание „Социални иновации“ (Social Innovations Relay)

 

Всички ученици на възраст между 15 и 18 години, които имат интерес към съществуващите социални проблеми в нашето съвремие, както и желание да търсят начини за тяхното преодоляване ще могат да се регистрират за участие в състезанието до 21 януари, в рамките на работния ден.

Повече информация за регламента на състезанието, можете да намерите на следния линк: https://www.jabulgaria.org/article/news/prez_novata_godina_shte_startirame_s_otvorena_registraciia_za_uchastie_v_mezhdunarodno_onlayn_sastezanie_socialni_inovacii_social_innovation_relay

Ето и критериите, съобразно които ще бъдат оценявани идеите на участниците, които следва да бъдат разработени в рамките на до 500 думи. Всеки критерий се оценява с 0 до 100 т. и участва с определена тежест в общата оценка.

  •         30 % - Социална иновация.Добра и иновативна концепция, която е добре презентирана. Социалният ефект е ясно обяснен и измерим. Изяснено е дали идеята вече съществува някъде и в какво се изразява приносът/иновацията на екипа. С какво идеята е по-добра от други подобни.
  •         30 % - Добро съдържание. Социалният проблем и неговите измерения са идентифицирани и презентирани ясно и точно. Идеята за създаване на социален бизнес е описана конкретно и логично, така че реализирането й на практика изглежда възможно и вероятно. Посочени са предполагаемите резултати от реализирането на идеята и вероятността да се постигне желаната социална промяна.
  •         20 % - Целева група. Кой ще получи най-много ползи от реализацията на идеята? Целевата група/и, която ще бъде облагодетелествана, е добре идентифицирана и презентирана.
  •         10 % - План за приложимост. Има ясен и реалистичен план за действие за това как социалната иновация може да се реализира на практика. Обмислени са необходимите ресурси, за стартирането на социалния иновативен бизнес.
  •         10 % - Успех. Посочени са параметри, при постигането на които идеята ще се реализира успешно. Формулирано е как ще се подобрят/решат проблемите на целевата група?

 

Имате въпроси? Потърсете ни!

Координатор: Александра Парашкевова

E-mail: aleksandra.parashkevova@jabulgaria.org

Тел.: +359 877 290 844