JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Умна химикалкасигнализира при грешно изписана дума

2017-04-04

Умна химикалкасигнализира при грешно изписана дума

Идеята хрумна на ученици по време на финансов иновационен лагер, организиран от JA България и Ситибанк.

 

За пета година JA България в партньорство със Ситибанк организира за ученици от гимназиален етап Националното състезание за финансова грамотност „Финансов иновационен лагер“. Участие в двудневната инициатива взеха 60 ученици от 10 града, които през тази учебна година изучават програмата „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт.

Учениците работиха над казус, свързан с финансиране на стартираща компания от различни сфери на дейност. Всеки екип изтегли една сфера на бизнес дейност – технологично предприемачество, социално предприемачество, зелено предприемачество, финансов сектор, образование и култура, в която трябваше да генерира иновация. Отборите се изправиха пред две от най-големите предизвикателства за стартъп – генериране на иновация с голям потенциал и осигуряване на финансиране за нея.

 По време на иновационния лагер екипите получиха подкрепата на бизнес ментори от Ситибанк, а в края на втория ден представиха идеите си пред жури от представители на JA и Ситибанк. Като част от защитата на идеите учениците разработиха маркетингов план, финансова прогноза за очакваните разходи, приходи и финансов резултат.

Изпълнителният директор на JA, Милена Стойчева сподели:„Аз съм щастлива, защото инвестицията, която правим заедно със Сити в тези млади хора ще им помогне да изградят своето професионално бъдеще. Тази година идеите са още по-иновативни и се вижда, че и подготовката, и финансовата култура, и разбирането на учениците за това как функционира едно предприятие са на по-високо ниво. А това ще даде резултат в създаването на повече работни места и подобряването на средата, в която работим и живеем.“

В края на втория ден всички 12 идеи бяха представени пред журито. В него се включиха Катя Топалова, HR директор и Явор Доджевски, директор Директни попечителски услуги от екипа на Ситибанк и изпълнителния директор на JA България, Милена Стойчева. След дълга дискусия и подробно съгласуване журито все пак единодушно обяви за победител идеята на учениците Спасимира Шерова, ЦПЛР – ОДК, Пловдив, Сияна Бонева, ПГИ „Робер Шуман“, Разград, Пламен Кутров, СУ „В. Левски“, Карлово, Невена Ташукова, ЦПЛР – ОДК, Пловдив и Росица Симеонова, 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“, София. Те предложиха създаването на химикалката “Smart Pen”, която сигнализира чрез вибрация грешно изписване на дума. За да може да предлага редакция на различни езици, химикалката е свързана с безжична връзка към бази от данни в интернет и е зареден с мастило, което може да се изтрива с гума, при корекция на думата.

„Изумена съм как само за два дни тези ученици, които работят за първи път заедно в екип, успяват да предложат проекти, които са реализуеми, иновативни и с подходящото финансиране, могат да бъдат печеливши. Надявам се все повече деца да бъдат провокирани да мислят градивно, да творят и да изявяват потенциала си чрез форматите и програмите на Джуниър Ачийвмънт. За мен като част от екипа на Ситибанк, това е едно изключително вдъхновяващо партньорство!“, сподели Катя Топалова, HR мениджър на Ситибанк в България.

На второ място журито класира идеята на учениците Ангел Моллов, СУ „В. Левски“, Пловдив, Исмегюл Сали, ПГСУАУ „Ат. Буров“, Силистра, Иванка Диманова, ПГХТТ, Пловдив, Йоана Церовска, 108. СУ „Н. Беловеждов“, София и Ивайло Иванов, НПГПФ, София, които разработиха концепция за разделно събиране на боклука. Иновативното в тяхната идея е предложението им за система за стимулиране на гражданите да изхвърлят разделно отпадъците, чрез ваучери за гориво, които фирмата ще им предоставя.

На трето място се класираха Росен Владев, ЦПЛР – ОДК, Пловдив, Николета Кирилова, 23. СУ „Фр. Жолио-Кюри“, София, Мартина Кирчева, СУ „Ю. Гагарин“, Бургас, Мариела-Луиза Симеонова, ЦПЛР – ОДК, Пловдив и Ива Тонкова, СУ „В. Левски“, Карлово, които предложиха идея, с която компаниите, опериращи на международно ниво да решат въпроса с превалутирането по време на големи сделки. Уениците разработиха концепция за  използване на нов вид онлайн валута, „Business Coin“.

Специална награда и покана да прекара един ден в Ситибанк и да представи идеята си пред мениджмънта получи екип „Safe Days “, Лина Огнянова, СУ „В. Левски“, Пловдив, Кристиян Василев, ЕГ „Пейо Яворов“, Силистра, Йоана Дейчева, 108. СУ „Н. Беловеждов“, София Ивелина Диманова, ПГХТТ, Пловдив и Камелия Гарева, ЦПЛР – ОДК, Пловдив. Учениците предложиха разработването на часовник, който да предпазва деца и възрастни хора от улични кучета, чрез излъчване на нискочестотен сигнал. Часовникът ще бъде снабден с паник бутон за връзка с родители или близки, както и с охранителна фирма.

„Благодаря ви, че сте тук и работихте с желание за реализиране на своите идеи“ – обърна се към младежите Галина Томова, PR мениджър на Ситибанк. „Ние вярваме, че образованието трябва да подготвя младите хора за успешна реализация на трудовия пазар. Именно затова Сити, чрез инициативата Pathways to Progress, подкрепя програми, които дават финансови познания, развиват предприемаческо мислене и изграждат умения за работа. В следващите 3 години, Сити ще инвестира 100 млн. щ.д. в програми, които ще достигнат до над 500,000 млади хора по цял свят с помощта на 10,000 доброволци, служители на Ситибанк. Това е бъдещето и то започва от днес“, заключи г-жа Томова.

JA и Ситибанк организират финансовото предизвикателство за пета поредна година. Усилията на двете организации от 2016/2017 г. са обединени в #Pathways2Progress – инициатива с фокус върху подготовката на младите хора, зада бъдат успешни в днешната икономика.