JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Васил Нейчев, А1 България: "Шансовете на т.нар. офлайн предприемачи прогресивно намаляват"

2019-06-07

Васил Нейчев, А1 България:

 

Зададохме два въпроса на Васил Нейчев, старши мениджър "Системи за управление и поддръжка" в направление "Информационни технологии и услуги" на А1 България. Ето какво ни отговори.

 

Специалната награда на A1 България ще бъде в категория "Go Digital". Какво означава дигитален бизнес и дигитална икономика и има ли шанс да оцелее предприемач с офлайн продукт или услуга в днешно време?

Шансовете на т.нар. офлайн предприемачи прогресивно намаляват. Все повече сфери от бизнеса се дигитализират, а компаниите се опитват да обучат клиентите си да ползват дигитални канали. Самият факт, че един от най-старите сектори в икономиката – банковият, който е на повече от 500 години, полага усилия и се дигитализира фундаментално в последните 2 десетилетия, е много показателен. Ползите са очевидни - за клиентите: удобство и бързина, а за компаниите - повече предлагане, по-лесно достъпни продукти, с по-малко разходи.

 

Вашият съвет към образователната система у нас в контекста на модерно и адекватно спрямо бизнес реалността образование?

Според мен трябва да се обръща повече внимание на дигитализацията и как тя променя навиците на хората, навиците на компаниите, какви са предимствата и предизвикателствата към страната и света като цяло. Най-важното е да се осигури не само адекватно на реалността обучение, за което вярвам имаме подготвени кадри, а да има и подходяща инфраструктура, върху която младите хора да експериментират и прилагат наученото.