JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Снимки

Вера Петканчин спечели наградата “Най-добре описана добра практика в образованието по предприемачество” на Coneeect

2015-09-29

Вера Петканчин спечели наградата “Най-добре описана добра практика в образованието по предприемачество” на Coneeect

 

Нашата колежка Вера Петканчин, директор "Оперативни дейности" в Джуниър Ачийвмънт България, беше наградена с приз за “Най-добре описана добра практика в образованието по предприемачество”. Наградата беше връчена по време на заключителния етап на първия международен симпозум за образование по програмата - Coneeect, който се проведе в Берлин ,  Германия.

Вера спечели конкурса с представения от нея проект „Зелено предприемачество за устойчиво развитие” на Джуниър Ачийвмънт, създаден с цел да развие у младите предприемачи от България и Норвегия чувствителност към проблемите на околната среда и да ги вдъхнови да създават идеи за устойчив бизнес. В рамките на проекта 80 амбициозни младежи получиха солидна основа като зелени предприемачи, участвайки в тримесечен онлайн образователен курс, който ги запозна с глобалните екологични проблеми, принципите на устойчивото развитие и успешните примери на млади зелени предприемачи. За най-добре представилите се 40 гимназисти от България и Норвегия ДАБ организира едноседмичен Еко лагер в Родопите през октомври 2014, по време на който те се запознаха с местната общност, кухня и традиции, посетиха устойчиви бизнеси в региона, работиха в екипи върху свои собствени идеи за екологичен бизнес в отговор на конкретно зададено им предизвикателство и ги представиха пред жури.

Coneeect е европейски проект за изграждане и развитие на международна мрежа от университети, които предлагат интерактивни курсове за обучение на академичните преподаватели по предприемачество с цел подобряване на образованието по предприемачество в Европа. Официално проектът е подкрепен от Европейския съюз и свързаните с него институции и предоставя интензивни програми за обучение и лесен достъп до европейската общност за предприемачество. Най-добри практики на обучението по предприемачество се преподават от признати международни експерти, треньори и инструктори, обединени в интердисциплинарни екипи. Обменът на идеи и изграждането на мрежа се извършва в открити форуми, които са тясно свързани с глобалното предприемачество.