JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Втора научна конференция МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

2018-08-27

Втора научна конференция МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 

Възможност за участие на Учебните компании от регионалните състезания 2018г. на международна научна конференция 08-09 ноември 2018 г.

 

ltuni

 

Лесотехнически университет организира Втора научна конференция с международно участие на тема „МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“,
на 08-09 ноември 2018 г. Конференцията се организира в рамките на Проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. www.eufunds.bg

Основните тематични направления на конференцията са:


• Горско стопанство
• Технология на дървесината и мебелите
• Интериор и дизайн на мебели
• Екология и опазване на околната среда
• Ландшафтна архитектура
• Стопанско управление
• Алтернативен туризъм
• Ветеринарна медицина
• Агрономство
• Растителна защита

 

УЧАСТИЕТО В КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ОСВОБОДЕНО ОТ ТАКСА

В конференцията могат да участват докторанти, млади учени, постдокторанти, специализанти (самостоятелно или в съавторство с научни ръководители), студенти и ученици.

На конференцията ще бъде организирано изложение/преглед на младежката активност, на което ще бъдат представени резултати от проекти, инициативи, продукти от младежко предприемачество и др.

За да заявите своето участие е необходимо да изпратите наименование на вашия проект, кратко описание на идеята, училище, участници и ръководител – в самото изложение е желателно да участвате с банер и/или макет на вашия проект/продукт, който се вписва в едно от гореописаните тематични направления.

Краен срок за подаване на заявките за участие – 20 септември 2018 г.

Адрес за изпращане на материалите и друга информация:
e-mail: yrcsc_conference@ltu.bg
За конференцията „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“

За допълнителна информация:

доц. д-р Елена Драгозова
Лесотехнически университет – София

elena.dragozova@abv.bg

Моля, заявете желанието си за участие и като изпратите мейл на viktoria.radeva@jabulgaria.org, до 20 септември 2018 г., за да отразим Вашето участие.